Inpassingsplan voor 3 windmolens

Geplaatst op dinsdag 4 juli 2017

De provincie Gelderland maakt een inpassingsplan voor 3 windmolens ten zuidoosten van Zaltbommel, tussen A2 en spoor.
De gemeenteraad van Zaltbommel besloot eerder niet mee te werken aan de plaatsing van de molens. De Vereniging Windpark Bommelerwaard-A2 heeft nu de provincie gevraagd een inpassingsplan te maken.

Een inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan. De provincie is in dit geval bij wet verplicht gevolg te geven aan het verzoek. De komst van windenergie past daarnaast in het provinciaal beleid. Olie en gas raken op en er zijn schone en duurzame alternatieven nodig.

Met een uitgebreid onderzoek naar de milieueffecten kijkt de provincie of de specifieke locatie ruimte biedt voor de plaatsing van drie windmolens. Inpassingsplan, milieuonderzoek en bijbehorende vergunningen worden dit najaar opgesteld. U kunt tegen die tijd op het plan, de vergunningen en de milieuonderzoeken reageren (zienswijze indienen). De reacties worden meegewogen in de eindafweging.

Wilt u op de hoogte blijven? Volg de provinciale website. Of geef u op voor de digitale nieuwsbrief. Stuur daarvoor uw naam, adres en mailadres naar windparkzaltbommel@gelderland.nl  onder vermelding van 'nieuwsbrief'.

Meer nieuws