Pilot Vroeg Eropaf Bommelerwaard

Geplaatst op donderdag 29 juni 2017

In de periode van 1 j.uli tot en 31 december 2017 loopt de pilot “Vroeg Eropaf” in de Bommelerwaard

Gemeenten en woningcorporaties pakken gezamenlijk huurachterstanden en schuldenproblematiek aan.
Het merendeel van huishoudens met een betaalachterstand meldt zichzelf niet of te laat bij de schuldhulpverlening. Door vroegtijdige inzet vanuit het Buurtteam komen huishoudens met schulden sneller in beeld, waardoor mensen met schulden vroegtijdig geholpen kunnen worden. Als huurders al twee maanden niet hebben betaald, dan komt ‘Vroeg eropaf Bommelerwaard” in actie.
Eind 2017 vindt een evaluatie van deze pilot plaats en wordt bepaald of “Vroeg eropaf” doorgaat.

Meer nieuws