Raad vergadert

Geplaatst op maandag 26 juni 2017

Onderwerpen

Jaarverslag 2016, Bestemming jaarrekeningresultaat 2016, Duurzaamheidsprogramma Maasdriel 2017-2020, Procesvoorstel rapport ‘Bestuurlijke Toekomst Bommelerwaard’,
Bestemmingsplan Buitengebied herziening 2016, Lenshoek en Wellseindestraat, Bestemmingsplan ‘Ammerzoden Noord 2016’ , Regionale startnotities kennisnetwerk Leefbaarheid, Mobiliteit en Groene Groei Rivierenland, wijziging brandbeveiligingsverordening 2012

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis.
Zie voor vergaderstukken  https://raad.maasdriel.nl/

Als u op geagendeerde onderwerpen wilt inspreken neem dan contact op met de griffie per e-mail aan griffier@maasdriel.nl of bel de griffie op 0418-638410.
Zie informatie op de deze pagina over meepraten

Meer nieuws