Bijzondere raadsvergadering

Geplaatst op donderdag 15 juni 2017

Op donderdag 29 juni 2017 legt de commissaris van de Koning, de heer Clemens Cornielje, een regulier werkbezoek af aan de gemeente Maasdriel. Als eerste heeft hij een besloten gesprek met het college van B&W. Daarna brengt hij een bezoek aan Heerewaarden. Daar bezoekt hij het MFC, de ‘Varikse Driehoek’ en de nieuwe rotonde.

Op deze dag is er tevens een bijzondere raadsvergadering vanaf 16.00 uur tot 17.30 uur.  Lees verder welke onderwerpen er aan de orde komen in deze bijzondere raadsvergadering en hoe u deze vergadering kunt bijwonen.

Onderwerpen

  • De intergemeentelijke samenwerking
  • De staat van de lokale democratie
  • Burgerinitiatieven
  • Bestuurlijke toekomst Bommelerwaard
  • Natuur- en recreatiegebied  ‘De Zandmeren’
  • Dumping van drugsafval in de Bommelerwaard

De vergadering wordt gehouden in Restaurant Dukdalf, Zandstraat 9, Kerkdriel
Zie voor vergaderstukken  https://raad.maasdriel.nl/

Als u aanwezig wilt zijn bij deze bijzonder raadsvergadering neem dan contact op met de griffie per e-mail aan griffier@maasdriel.nl of bel de griffie op 0418-638410.

Meer nieuws