Beheerstichting sportcomplexen Hedel, Ammerzoden en Kerkdriel van start!

Geplaatst op dinsdag 2 mei 2017

De afspraken hierover zijn op 28 maart jongstleden formeel vastgelegd.

In de zomer van 2016 zijn op de sportcomplexen in Hedel, Ammerzoden en Kerkdriel kunstgrasvelden aangelegd. De gemeenteraad stelde hieraan de voorwaarde dat de gebruikers verantwoordelijk worden voor het onderhoud van het hele sportcomplex. Uiteindelijk is er gekozen om de verantwoordelijkheid onder te brengen bij S.E.S.A.M.

In overleg zijn de afgelopen maanden verschillende voorbereidingen getroffen en afspraken gemaakt met de verschillende partijen. De voorzitter van het onafhankelijke stichtingsbestuur geeft aan:
‘Het is mooi om te zien dat er zoveel enthousiasme is binnen onze gemeenschap om van deze stichting een succes te maken. Naast de inzet van de toekomstige gebruikers heeft ook de kosteloze inzet van notaris Den Drijver en Edwin Weijgertze van Herwaarden accountants  ons enorm geholpen om zaken vooraf goed te regelen.’

S.E.S.A.M. is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle drie de sportcomplexen. Hierdoor kunnen de ervaringen op de verschillende complexen gedeeld worden en krachten gebundeld wat betreft inkoop en onderhoud.

De stichting is al van start in de verwachting dat ook de gemeenteraad dit initiatief zal ondersteunen. Het is voor alle partijen van belang dat er een robuuste organisatie ontstaat die tegen een stootje kan. Door de verantwoordelijkheid voor het onderhoud onder te brengen bij de stichting, ontstaat de mogelijkheid voor de gemeente om de btw over de investering terug te vorderen. Het college van Maasdriel stelt voor om een deel van deze teruggaaf beschikbaar te stellen aan de stichting als startkapitaal. Verwachting is dat de gemeenteraad daar op 1 juni aanstaande een besluit over neemt.

Meer nieuws