Overzicht decorandi Lintjesregen 2017 gemeente Maasdriel

Geplaatst op maandag 1 mei 2017

Voor de betrokkenen zelf was dit nog een verrassing.

Burgemeester Van Kooten heeft  op 26 april 5 inwoners thuis verrast.

Aan het begin van de middag was er een gezamenlijke bijeenkomst in het gemeentehuis voor genodigden. 
Burgemeester Van Kooten heeft  de gedecoreerden toegesproken. Na afloop was er gelegenheid voor het maken van een groepsfoto.

De heer l. van Doornmalen

Geb.datum:28-11-1954 te Ammerzoden
Woonplaats: Ammerzoden
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Bijzondere verdiensten jegens de samenleving

 • 1985 – heden: leerkracht van de r.k. Basisschool De Schakel in Ammerzoden.
 • 1985 – heden: Schakelfunctie (als leerkracht) bij diverse (buitenschoolse) activiteiten, waaronder carnavalsviering, voetbaltoernooi en de afsluitende activiteit van groep 8
 • 1982 – 1990: voorzitter van Buurtvereniging De Langehof. Hij organiseerde van allerlei activiteiten, waaronder kaartavonden, fietstochten, barbecues, straatfeesten en badmintonavonden in de wijk
 • 1984 – heden: bestuurslid | penningmeester van Voetbalvereniging Jan van Arckel in Ammerzoden
 • 1988 – heden: voorzitter van de Vormselwerkgroep van de Willibrorduskerk te Ammerzoden
 • 1995 – heden jurylid van de dorpszeskamp te Ammerzoden
 • 2003 – heden: Voorzitter van het schoolvoetbaltoernooi van de afdeling Bommelerwaard van de KNVB. Tevens is hij omroeper, hoofdjurylid en zet hij zich onder andere in voor het verzorgen van de administratie, het zorgen voor kleed- en E.H.B.O-ruimten en het maken van wedstrijdschema’s.

De heer M.M. Leerintveld

Geb.datum: 25-05-1963 te Maasdriel
Woonplaats: Alem
Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • Werkzaam bij Bouwbedrijf G. Van Lopik
 • 1972 – heden: trainer | leider bij voetbalvereniging Alem
 • 1976 – heden: tambour-maître bij Fanfare Alem. Als zodanig geeft hij tijdens marsen leiding aan een korps van minimaal 45 personen. Bij speciale activiteiten is hij altijd bereid zitting te nemen in commissies
 • 1983 – heden: lid van Raad van Elf van de Commissie Carnaval Alem
 • 2003 – 2011: toneelspeler bij toneelvereniging De Alemse Rakkers, die optreedt tijdens kampweekenden en kerstactiviteiten voor de kinderen in Alem

Mevrouw P.H.J. Nugteren-de Koning

Geb.datum: 03-06-1953 te Maasdriel
Woonplaats: Rossum
Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • Werkzaam als verpleegkundige bij de Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland.
 • 1982 – heden: vrijwilliger bij Oranjevereniging Rossum. Jaarlijks helpt zij gedurende Koningsdag met het leiden van spelletjes en activiteiten, catering en allerlei andere zaken. Voorts verricht zij hand-en–spandiensten bij andere evenementen zoals jaarlijks gehouden braderie en het jeu des boules-toernooi
 • 1995 – heden: secretaris en beheerder van de financiën van de kerkrentmeesters van, alsmede vrijwilliger, bij de Protestantse Gemeente te Rossum en Hurwenen. Tevens zet zij zich in voor het schoonmaken van de kerk, de jaarlijkse gehouden bazaar, de Actie Kerkbalans en brengt zij wekelijks het kerkblad rond. Voorts lid van de Commissie Bijzondere Diensten en organiseert zij bijzondere en gezamenlijke diensten met de r.k. kerk 1999 – heden: vrijwilliger bij Woonzorgcentrum de Vaste Burcht in Rossum. Jaarlijks zet zij zich in om geld te genereren voor een avondactiviteit voor de bewoners door patat te bakken tijdens de braderie in Rossum

De heer L. Nugteren

Geb. datum:19-11-1953 te Rotterdam
Woonplaats: Rossum
Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • Werkzaam op de afdeling in- en verkoop van Plieger B.V.
 • 1982 – heden: secretaris van de Oranjevereniging Rossum. Naast de organisatie van de activiteiten op Koningsdag is hij medeoprichter van de jaarlijkse Rossumse braderie en onderhoudt hij de contacten met alle standhouders. Ook is hij organisator van het jaarlijkse jeu des boules-toernooi. Bij alle activiteiten treedt hij op als spreekstalmeester
 • 1982 – heden: vrijwilliger bij de fanfare Juliana te Rossum. Hij is spreekstalmeester | presentator en beeld typetjes uit bij activiteiten en optredens. Omdat de fanfare veel contacten heeft met andere verenigingen, wordt hij ook door andere verenigingen als spreekstalmeester gevraagd
 • 1991 – heden: vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente te Rossum- Hurwenen. Maandelijks zet hij zich in voor het onderhoud van de tuin van de kerk. Voorts zet hij zich in voor de jaarlijkse bazaar. Hij is tevens presentator van de lotenverkoop tijdens de bazaardag
 • 1998 – heden: vrijwilliger bij Woonzorgcentrum de Vaste Burcht in Rossum. Hij verzorgt jaarlijks een playback-avond voor de bewoners

Mevrouw H.E.J.M. van Kessel

Geb. datum: 02-10-1968 te Maasdriel
Woonplaats: Hoenzadriel
Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • Zelfstandige fruitteler
 • 1990 – 1991: organisator | leider van jeugdkampen Bisdom ’s-Hertogenbosch
 • 1990 – heden: voorzitter | lid van het St. Martinuskoor Velddriel
 • 2000 – heden: voorzitter en lid van het St. Martinus Parochiebestuur. Verschillende jaren heeft ze zitting gehad in het Uniebestuur van de 7 parochiekerken in de Bommelerwaard. Haar beste kracht heeft ze hierbij gegeven aan de fusie van deze 7 parochiekerken, die nu verder gaan onder de naam Parochie Heilige Franciscus in de Bommelerwaard. Na deze fusie is ze voorzitter geworden van de Contactgroep H. Martinus Velddriel
 • 2000 – heden: redacteur voor het algemene parochieblad van de parochie H. Martinus Velddriel. Tevens verzorgt ze dit blad in de buitenwijken van Velddriel
 • 2010 – heden: oprichter en dirigent van de Martinus kids, het kinderkoor van de parochie en hoofdkoster van de parochie H. Martinus Velddriel. Ze verzorgt en vernieuwt de liturgische gewaden van de kerk

Meer nieuws