Nieuw Water- en Rioleringsplan voor Bommelerwaard

Geplaatst op maandag 24 april 2017

Voor het uitvoeren van de gemeentelijke water- en rioleringstaken is een degelijke visie nodig met een achterliggend uitvoeringsplan. Maasdriel en Zaltbommel hebben samen een nieuw Water- en Rioleringsplan (PDF, 3.7 MB) opgesteld.

Ambities

De zorgplicht op het gebied van water en riolering van de gemeenten bestaat uit vier onderdelen, stedelijk afvalwater, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater. In de Bommelerwaard wordt gewerkt met verschillende ambities per zorgplicht. De ambitie stelt een doel en geeft aan wat de gemeenten willen bieden aan bewoners en bedrijven. Bij het bepalen van de ambitie zijn drie kwaliteitsniveaus beschouwd; laag, basis en hoog. Elke kwaliteit heeft zijn prijskaartje. Er is gekozen voor niveau Basis.

Beide gemeenten anticiperen ook op de klimaatsverandering. Zo hanteren ze bij regenwater de volgorde: schoonhouden-scheiden-zuiveren en sporen ze de burgers aan om waterbewust om te gaan met de inrichting van hun eigen perceel. Daar waar zich de kans voor doet halen ze het regenwater van het vuilwaterriool af. Het anders omgaan met regenwater in deze straten wordt zichtbaar gemaakt in de straat om bewustwording te vergroten. Gezien de steeds heftigere buien, kan er incidenteel water-op-straat komen te staan. Dit accepteren de gemeenten, het kan ook eigenlijk niet anders. Dit mag echter niet leiden tot schade. Beide gemeenten zoeken daarnaast voortdurend naar innovatieve maatregelen. Welke nieuwe snufjes kunnen worden toegepast om de kwaliteit te verbeteren en de kosten te verlagen.

Rioolheffing

Goed en water- en rioolbeheer kost veel geld. De komende vijf jaar is hier € 34,5 miljoen voor nodig. Deze uitgaven worden gedekt vanuit de rioolheffing die door de bewoners en ondernemers bijeen wordt gebracht. Bij de berekening van de inkomsten en uitgaven is gebleken dat er een solide financiële basis is voor de komende jaren. De rioolheffing hoeft de komende vijf jaar niet te stijgen. In Maasdriel is zelfs geen inflatiecorrectie nodig op de inkomsten.

Nut en noodzaak

De riolering is ontzettend belangrijk. Het is nog niet zo heel lang geleden dat het verzamelde afvalwater rechtstreeks op sloten, vijvers en kanalen werd geloosd. Sinds de komst van riolering is de hygiëne van de Nederlandse huishoudens met sprongen vooruitgegaan. In anderhalve eeuw is de levensverwachting van 40 naar 80 jaar gegaan. Vanaf de jaren ‘40 is in de Bommelerwaard gestart met de aanleg van riolering. De meeste dorpen werden in de jaren ‘60/’70 voorzien van riolering. In de Bommelerwaard ligt voor bijna 300 miljoen aan gemeentelijke rioleringsvoorzieningen in de grond. Onvoldoende aandacht en beschikbare middelen zouden leiden tot kapitaalvernietiging.

De zorg en verantwoordelijkheid binnen de waterketen in de Bommelerwaard ligt onder andere in handen van de gemeenten en het waterschap. Maasdriel en Zaltbommel zijn net als andere gemeenten verplicht een Water- en Rioleringsplan op te stellen. De Wet milieubeheer schrijft dit namelijk voor.

Samenwerking

Maasdriel en Zaltbommel hebben al eerder gezamenlijk plannen voor water en riolering opgesteld. In 2007 is er een Waterplan Bommelerwaard verschenen en in 2012 het eerste Water- en Rioleringsplan Bommelerwaard. Nieuw in dit Water- en Rioleringsplan is een gezamenlijk uitvoeringsplan. De gemeenten zoeken elkaar nog meer op als het gaat om het onderhoud van riolering.

Meer nieuws