Raadscommissie vergadert

Geplaatst op donderdag 9 maart 2017

De eerder ingeplande vergadering van de commissie Samenleving en Financiën op 14 maart gaat niet door.

Commissie Ruimte vergadert op donderdag 16 maart

Onderwerpen: Bestemmingsplan Buitengebied herziening 2015, Zandweg 6 Ammerzoden; Herstel Bestemmingsplan Kerdriel-herziening 2015, reparatie Paterstraat 13-15; Beleidskader hergebruik vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied (VAB) Bommelerwaard

De vergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Zie voor agendastukken https://raad.maasdriel.nl/

Als u op geagendeerde onderwerpen wilt inspreken of wilt deelnemen aan de informatieronden neem dan contact op met de griffie per e-mail aan griffier@maasdriel.nl of op 0418-638 410. Zie informatie op www.maasdriel.nl/bestuur en organisatie/inspraak en participatie.

Presidium vergadert op dinsdag 21 maart om 19.30 uur
Onderwerpen: o.a. vaststellen commissieagenda’s.
Presidiumvergaderingen zijn openbaar, u kunt informatie opvragen bij de griffie.

Meer nieuws