Raadscommissies vergaderen

Geplaatst op donderdag 29 december 2016

Commissie Samenleving & Financiën vergadert op dinsdag 10 januari

Onderwerpen: Presentatie Stichting Welzijn Bommelerwaard, Algemene Plaatselijke Verordening 2017, Verordening bezwaarschriftencommissie gemeente Maasdriel 2017, Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Sørensen, Rapportage werkzaamheden Raadswerkgroep Financiën, Voortgangsrapportage Maatschappelijk vastgoedbeleid.

De vergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Zie voor agendastukken https://raad.maasdriel.nl/

Als u op geagendeerde onderwerpen wilt inspreken of wilt deelnemen aan de informatieronden neem dan contact op met de griffie per e-mail aan griffier@maasdriel.nl of op 0418-638 410/467. Zie informatie op inspraak en participatie

De vergadering van de commissie Ruimte op woensdag 11 januari gaat niet door

Presidium vergadert op donderdag 17 januari om 19.30 uur
Onderwerpen: o.a. vaststellen commissieagenda’s.
Presidiumvergaderingen zijn openbaar, u kunt informatie opvragen bij de griffie.

Meer nieuws