Bezwaarschriftencommissie 19 december

Geplaatst op donderdag 15 december 2016

19.15 uur

Bezwaar tegen besluit op aanvraag Wet openbaarheid van bestuur betreffende Molenstraat 37 te Hurwenen

19.45 uur

Bezwaar tegen het niet volledig tegemoet komen aan een verzoek op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

Meer nieuws