Raad vergadert 15 december

Geplaatst op maandag 12 december 2016

Onderwerpen

Structuurvisie WaalWeelde-West, bestemmingsplan Voorstraat 103 Velddriel (BP1130), Zienswijze vangnetregeling BUIG-budget 2017, Belastingverordeningen 2017, Begrotingswijziging Septembercirculaire 2016, Financiƫle verordening 2017, Verlening opdracht accountant boekjaar 2017, Rekenkameronderzoek Maasdriel en de Raad van State, Rekenkameronderzoek Inkoop en aanbesteding, Intergemeentelijk Zwembad Bommelerwaard.

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis.
Zie voor vergaderstukkenĀ https://raad.maasdriel.nl/

Als u op geagendeerde onderwerpen wilt inspreken neem dan contact op met de griffie per e-mail aan griffier@maasdriel.nl of bel de griffie op 0418-638410.
Zie informatie op meepraten

Meer nieuws