Groenonderhoud langs provinciale wegen

Geplaatst op donderdag 13 oktober 2016

De provincie beheert zo’n 86.000 laanbomen en 290 hectare boomvakken langs de provinciale wegen. Hiervoor is een onderhoudsplan gemaakt. Op basis hiervan worden bomen gemarkeerd en zijn of gaan gespecialiseerde bedrijven de komende weken aan de slag. De omgeving en de weggebruiker wordt via lokale berichten en borden langs de weg op de hoogte gebracht en gewaarschuwd. De provincie vraagt iedereen rekening te houden met de werkzaamheden en aanwijzingen van eventuele verkeersregelaars op te volgen. Werkzaamheden aan en langs de weg zorgen altijd voor enige overlast. We doen er veel aan om dit zoveel mogelijk te beperken.

Groenonderhoud
Gezonde en vitale bomen langs de weg zijn in het belang van een gezond milieu en aantrekkelijkheid van onze provincie. Natuur heeft ook een intrinsieke waarde waarvoor de provincie een zorgplicht heeft. De provincie rooit bomen langs de weg als ze dood zijn, als de boom aan het einde van zijn levenscyclus is of bijna. Dat kan per boom verschillen. De ene boom leeft langer dan de andere. Door uitdunning kan aan andere bomen de ruimte worden gegeven. Er wordt tevens gerooid daar waar de boom een risico is voor de veiligheid van de weggebruiker.

De Essentaksterfte
De Essentaksterfte is een nieuwe bomenziekte. Op 43 hectare grond langs provinciale wegen staat een monocultuur aan Essen. Ongeveer 90% van de bomen zal sterven door deze ziekte, zo blijkt uit onderzoek. Door de Essen nu te vervangen voordat ze helemaal dood zijn wil de provincie gevaarlijke situaties voorkomen. Het hout kan nu nog duurzaam worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor meubels, stelen van gereedschap etc. Uitgangspunt bij het beoordelen van de Essen is het landelijke advies van Probos/WUR en de Vereniging van Bos- en natuureigenaren (VBNE).

Veel nieuwe bomen planten

De komende weken worden er ook veel nieuwe bomen geplant. Uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk nieuwe bomen worden ge plant op dezelfde plek of plaats als dit verantwoord is. Altijd wordt gekeken of we de natuur en het landschap kunnen versterken en verbeteren, We planten meer soorten bomen door elkaar -om het risico op herhaling wat er nu met de Essen gebeurd- te voorkomen.

Maatschappelijke discussie over bomen

De laatste jaren neemt de discussie in de samenleving over nut en noodzaak van rooien van bomen toe. Het lijkt een discussie over natuur versus asfalt. Bij goede zorg voor bomen en natuur hoort ook snoeien en rooien. Dus ook uit ecologisch oogpunt is dit onderhoudswerk noodzakelijk. Bij het onderhoud wordt rekening gehouden met wetgeving zoals de boswet en andere natuurwetgeving en de gedragscode provinciale infrastructuur en de gedragscode zorgvuldig bosbeheer. Deze gedragscodes zijn opgesteld door het Ministerie van I&M en zijn onderdeel van de Flora- en Faunawet.  De voorlichting en de communicatie over hoe het groenonderhoud gebeurt en waarom we wat doen is versterkt. Het blijkt dat goede uitleg over en mee kunnen denken over herplant veel onrust kan wegnemen.

Meer nieuws