Raadscommissies vergaderen

Geplaatst op maandag 26 september 2016

Commissie Samenleving & Financiën vergadert op dinsdag 4 oktober

Onderwerpen: Intergemeentelijk zwembad, Regionaal Investeringsfonds, voortgangsrapportage maatschappelijke vastgoed.

Commissie Ruimte vergadert op woensdag 5 oktober

Onderwerpen: Presentatie Breedband Maasdriel, Bestemmingsplan Kerkdriel, Teisterbandstraat 33 (BP1105); voortgang diverse bouwprogramma’s.

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Zie voor agendastukken https://raad.maasdriel.nl/

Als u op geagendeerde onderwerpen wilt inspreken of wilt deelnemen aan de informatieronden neem dan contact op met de griffie per e-mail aan griffier@maasdriel.nl of op 0418-638 410/467. 

Presidium vergadert op donderdag 10 november om 19.00 uur
Onderwerpen: o.a. vaststellen commissieagenda’s.
Presidiumvergaderingen zijn openbaar, u kunt informatie opvragen bij de griffie.

Meer nieuws