Raad vergadert (kopie 1)

Geplaatst op dinsdag 20 september 2016

Onderwerpen

  • Kennismaking voorzitter Regio Rivierenland de heer Beenakker
  • Benoeming burgercommissielid ruimte namens de VVD
  • Vervangende vaststelling bestemmingsplan Koestraat 24, 28, 30 en 32 (BP1089)
  • Vaststelling bestemmingsplan Ammerzoden, Bovendijk 5 (BP1124)
  • Verhoging investeringskrediet MFC Heerewaarden
  • Archiefverordening 2016
  • Algemene Subsidieverordening 2017
  • Bestuursrapportage 2016
  • Jaarverslag leerplicht 2015 – 2016

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis.
Zie voor vergaderstukken  https://raad.maasdriel.nl/

Als u op geagendeerde onderwerpen wilt inspreken neem dan contact op met de griffie per e-mail aan griffier@maasdriel.nl of bel de griffie op 0418-638410. Meer informatie over inspreken lees u op deze pagina

 

Meer nieuws