Raadscommissies vergaderen 6 en 7 september

Geplaatst op donderdag 1 september 2016

Op dinsdag 6 september  vergadert de commissie S&F, op woensdag 7 september commissie Ruimte. Hieronder ziet u welke onderwerpen er aan de orde komen en hoe u kunt inspreken of deelnemen aan de informatieronde.

Commissie Samenleving & Financiën vergadert op dinsdag 6 september

Onderwerpen: Archiefverordening, Algemene Subsidieverordening, Bestuursrapportage 2016, Jaarverslag leerplicht 2015-2016, Rapportage 2e kwartaal Sociaal Domein.

Commissie Ruimte vergadert op woensdag 7 september

Onderwerpen: Presentatie Schouw Openbare Ruimte 2015, Presentatie Mandaat Omgevingsdienst Rivierenland, Vervangend vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, herziening 2014, Koestraat 24, 28, 30 en 32 (BP 1089).

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Zie voor agendastukken https://raad.maasdriel.nl/

Als u op geagendeerde onderwerpen wilt inspreken of wilt deelnemen aan de informatieronden neem dan contact op met de griffie per e-mail aan griffier@maasdriel.nl of op (0418) 63 84 10/ 4 67. Zie informatie op www.maasdriel.nl/bestuur en organisatie/inspraak en participatie.

Presidium vergadert op donderdag 15 september om 19.00 uur

Onderwerpen: o.a. vaststellen commissieagenda’s.
Presidiumvergaderingen zijn openbaar. U kunt informatie opvragen bij de griffie.

Meer nieuws