Maasdriel schaft lijst van koopwoningzoekenden af

Geplaatst op maandag 11 juli 2016

Op 7 juli jongstleden heeft de gemeenteraad besloten om de wachtlijst van woningzoekenden voor een koopwoning of bouwkavel te laten vervallen. Al eerder werd in de gemeenteraad gesproken over het afschaffen van deze lijst. Daarom zijn er sinds november 2012 geen nieuwe woningzoekenden meer ingeschreven. Ook vervalt vanaf 7 juli de plicht om een sociale koopwoning zelf vijf jaar lang te moeten bewonen. Er komt een generaal pardon voor alle sociale koopwoningen die de afgelopen jaren verkocht zijn en waarop deze beperking van toepassing is.

Door de wachtlijst af te schaffen wil de gemeente Maasdriel het toewijzingsproces versnellen en zo veel mogelijk verkoopbelemmerende en -beperkende bepalingen wegnemen. Het toewijzen van woningen is geen kerntaak van de gemeente. Wel is de gemeente verantwoordelijk voor een goede volkshuisvesting voor mensen die zelf niet aan een woning kunnen komen en die zijn aangewezen op de sociale huurwoningen.

De toewijzing van koopwoning ligt voortaan bij de verkopende partij. Die kan zelf bepalen op welke manier of in welke volgorde woningen worden toegewezen. Een uitzondering hierop is er nog voor de sociale koopwoningen tot € 200.000,--. Voor kopers hiervan geldt een maximum belastbaar inkomen tot € 50.000,--. Met ontwikkelaars worden hier afspraken over gemaakt.

Meer nieuws