Raad vergadert 7 juli

Geplaatst op donderdag 30 juni 2016

Onderwerpen

  • Jaarrekening 2015
  • Bestemmingsplan Molendijk, Armmerzoden
  • Nieuwe grondslag en begroting 2017 Veiligheidsregio Gelderland-zuid
  • Verordening cliëntenraad Werkzaak Rivierenland
  • Woonvisie Bommelerwaard 2016 – 2020
  • Gronduitgiftebeleid
  • Herijking regionale programmering bedrijventerreinen
  • Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Maasdriel
  • ​Bestemmingsplan Heerewaarden MFC Bukestraat – Langestraat (BP 1122)

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis.
Zie voor vergaderstukken  https://raad.maasdriel.nl/

Als u op geagendeerde onderwerpen wilt inspreken neem dan contact op met de griffie per e-mail aan griffier@maasdriel.nl of bel de griffie op 0418-638410.
Bekijk ook de informatie op meepraten

Meer nieuws