Start aanleg kunstgrasvelden in Ammerzoden, Hedel en Kerkdriel

Geplaatst op dinsdag 21 juni 2016

Op 5 november 2015 stelde de gemeenteraad een investeringsbudget van € 1,5 miljoen beschikbaar om drie kunstgrasvelden te realiseren. De voetbalvelden worden aangelegd  bij v.v. Jan van Arckel in Ammerzoden,  VVHedel in Hedel en DSC in Kerkdriel om de speelveldcapaciteit te vergroten .Er is de afgelopen maanden intensief met deze voetbalclubs samengewerkt zodat de velden in de tweede helft van augustus opgeleverd kunnen worden.

Zelfwerkzaamheid

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg van de kunstgrasvelden. De clubs zijn verantwoordelijk voor de werkzaamheden hier omheen zoals: de veldverlichting, pupillendoelen, straatwerk, verwijdering reclameborden, etc. In meer en mindere mate gaan de verenigingen naast de aanleg van de velden, een aantal werkzaamheden in eigen beheer en onder eigen verantwoordelijkheid uitvoeren.

Afspraken

Afgesproken met de voetbalclubs is dat de huur voor de kunstgrasvelden wordt verhoogd tot twee maal de huur voor een gewoon grasveld. Verder wordt het onderhoud van het hele voetbalcomplex de verantwoordelijkheid van de voetbalverenigingen. Met deze twee afspraken is voldaan aan de voorwaarden die door de gemeenteraad zijn gesteld aan het beschikbare budget en kan er gestart worden met de aanleg.

Meer nieuws