Raadscommissie Ruimte vergadert extra

Geplaatst op dinsdag 21 juni 2016

Onderwerp

Bespreken concept Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied voor de gemeente Maasdriel.

De vergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Zie voor agendastukken https://raad.maasdriel.nl/

Als u op geagendeerde onderwerpen wilt inspreken of wilt deelnemen aan de informatieronden neem dan contact op met de griffie per e-mail aan griffier@maasdriel.nl of op 0418-638 410/467. Meer informatie organisatie/inspraak en participatie.

Meer nieuws