Gunning Europese aanbesteding leerlingenvervoer

Geplaatst op donderdag 16 juni 2016

Om te komen tot nieuwe vervoersovereenkomsten heeft gemeente Maasdriel gezamenlijk met gemeente Zaltbommel het leerlingenvervoer Europees aanbesteed. In totaal hebben zes vervoersbedrijven een offerte ingediend. Na de selectie zijn de offertes beoordeeld aan de hand van de vastgestelde beoordelingscriteria prijs en kwaliteit. De kwaliteit van het uit te voeren vervoer wordt gewaarborgd door de minimale eisen die zijn opgesteld in het programma van eisen.  Hieruit volgt dat met vier vervoersbedrijven een overeenkomst wordt aangegaan om het leerlingenvervoer voor de komende jaren uit te voeren.

Gunning

Het vervoersgebied in de Bommelerwaard is opgedeeld in tien percelen (naar geografische ligging van de scholen), om ook kleinere vervoersbedrijven de mogelijkheid te geven in te schrijven. Aanbieders konden inschrijven op één of meerdere percelen.

Onderstaand een overzicht per perceel met daarachter het vervoersbedrijf dat het leerlingenvervoer gegund heeft gekregen:

Vervoersbedrijf Juijn en Vervoerservice Van Driel hebben de afgelopen vijf jaar het leerlingenvervoer naar tevredenheid verzorgd en blijven dit voor een groot aantal percelen doen. De twee kleinste percelen gaan naar Connexxion en Dortmans Taxi.

Contracten

Er zijn contracten gesloten voor twee jaar, met de mogelijkheid om driemaal met één jaar te verlengen. De maximale looptijd bedraagt vijf jaar.

Cliëntenraad leerlingenvervoer Gemeente Maasdriel
De Cliëntenraad Leerlingenvervoer gemeenten Zaltbommel en Maasdriel (CLMZ) behartigt de belangen van de leerlingen en hun ouders/verzorgers en adviseert het college gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die relevant zijn op het gebied van leerlingenvervoer zoals is vastgelegd in het reglement van de CLMZ. De cliëntenraad werd ook betrokken bij het opstellen van het programma van eisen.

Kwaliteit

Ook met de nieuwe vervoerscontracten blijft de CLMZ de belangen behartigen van leerlingen en hun ouders/verzorgers en de gemeenten adviseren. In schooljaar 2016/2017 start een klanttevredenheidsonderzoek onder de ouders/verzorgers. Daarnaast controleert een onafhankelijke deskundige partij de uitvoering van het leerlingenvervoer. Driemaal per jaar ontvangen de gemeenten een rapport met de uitkomsten.

Meer nieuws