Inspraak concept Woonvisie Bommelerwaard 2016-2020

Geplaatst op donderdag 21 april 2016

De woonvisie geeft aan op welke wijze wonen bijdraagt aan de aantrekkelijkheid en kwaliteit van de Bommelerwaard.

Het is een richtinggevend kader voor het woonbeleid en de uitvoering daarvan in de Bommelerwaard.
De Woonvisie wordt na de inspraakperiode vastgesteld door de gemeenteraad.
Tot en met 4 mei 2016 kan iedereen reageren op de ontwerpvisie.

Inspraakreacties kunt u mailen naar info@maasdriel.nl.

Meer nieuws