Inwoners kunnen oude medicijnen inleveren bij apotheek

Geplaatst op dinsdag 12 april 2016

Stoffen uit de medicijnen komen zo via het riool terecht bij de rioolwaterzuivering. Slechts een deel van deze stoffen kan daar worden afgebroken en gezuiverd. Uiteindelijk komen ze terecht in rivieren en sloten waar ze schade aanrichten aan het milieu. Om dit te voorkomen kunnen inwoners hun oude medicijnen en injectienaalden het beste inleveren bij hun apotheek of apotheekhoudend huisarts, of bij een milieustraat. Avri zorgt er vervolgens voor dat ze op specialistische en verantwoorde wijze verwerkt worden.

Ook flesjes met vloeistoffen kunnen ingeleverd worden bij apotheken. Injectienaalden kunnen veilig worden ingeleverd in naaldenbekers, die gratis bij apotheken en milieustraten te verkrijgen zijn. Kartonnen verpakkingen mogen niet worden ingeleverd. Deze kunnen inwoners zelf bij het oud papier doen. Ook in verband met privacy is het handig om de verpakking en het etiket van de medicijnen te verwijderen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat sommige waterdieren reageren op restanten van geneesmiddelen. Bijvoorbeeld doordat zwemgedrag, voedingsactiviteit en seksueel gedrag wordt verstoord. Ook is bekend dat deze stoffen nadelige effecten kunnen hebben op de organen van sommige waterdieren. Waterschap Rivierenland heeft de afgelopen jaren op diverse plekken metingen uitgevoerd, zowel bij rioolwaterzuiveringsinstallaties als in sloten en rivieren. Hierbij werden diverse veel gebruikte geneesmiddelen aangetroffen, zoals antibiotica, b├Ętablokkers en antidiabetica. Hoewel de meeste medicijnresten via de urine in het riool komen, komt een deel ook door wegspoeling via toilet of gootsteen in het riool terecht.

Avri, Waterschap Rivierenland en alle 34 apotheken en apotheekhoudende huisartsen in Rivierenland roepen inwoners daarom op om het milieu te sparen en hun oude medicijnen voortaan (zonder de verpakkingsmaterialen) in te leveren bij hun apotheek of apotheekhoudend huisarts, of bij een milieustraat van Avri.

Kijk op de website van Avri en voor meer informatie en de lijst van deelnemende apotheken.

Meer nieuws