Zet nu de stap naar een Bedrijfsvoeringseenheid

Geplaatst op donderdag 25 februari 2016

Dat is de kern van het adviesrapport (PDF, 1.5 MB) over de oprichting van een Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard (BVE).‘Een BVE biedt meerwaarde, de gemeenten zijn toe aan deze concrete stap voorwaarts en een samenvoeging op deze taken biedt vaste grond om stappen te zetten voor een eventuele verdergaande samenwerking.’ De colleges van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel geven dit advies aan de gemeenteraden. Die nemen in maart een besluit over dit voorstel.

De afgelopen maanden werkten de beide gemeenten hard aan vier ontwerpen voor de vier kavels Personeel & Organisatie, ICT, Financiën en Juridisch. Berenschot voegde deze ontwerpen samen tot één ontwerp voor een Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard. Uit deze ontwerpen blijkt dat het oprichten van een bedrijfsvoeringseenheid een verstandige zet is. Een bedrijfsvoeringseenheid kan de kwaliteit verhogen en de kwetsbaarheid verlagen. Daarbij biedt een bedrijfsvoeringseenheid een structureel kostenvoordeel. De incidentele kosten kunnen beide gemeenten binnen afzienbare tijd terugverdienen. Binnen het ontwerp gelden de uitgangspunten ‘ iedereen gaat mee’ en ‘het huidige dienstverleningsniveau gehandhaafd blijft’.

Lange termijn
Volgens Berenschot zijn de effecten op de lange termijn nog veel groter. Uit de ervaring van Berenschot blijkt dat de positieve effecten van de vorming van de BVE vergroot worden bij verdergaande samenwerking tussen de gemeenten. Duidelijk is dat naarmate de beleidswensen meer geharmoniseerd worden door verdere bestuurlijke en ambtelijke samenwerking, de effecten van verbetering kwaliteit, vermindering kwetsbaarheid en behalen kostenvoordelen toenemen. Ook de ondernemingsraden, werkgroepen en het management van de beide gemeenten benadrukken het belang van deze verdergaande samenwerking.

Startdatum
Het advies is om per 1 juli 2016 praktisch gezien te starten met de oprichting van de BVE. Formeel dragen de beide organisaties per 1 januari 2017 hun taken over. In de tussentijd kunnen de organisaties de voorbereidingen treffen, de verhuizing regelen en vast wennen aan de samenwerking.

Bedrijfsvoeringseenheid
De bedrijfsvoeringseenheid vormt het hart van de steeds nauwere samenwerking tussen de twee gemeenten. De bedrijfsvoeringseenheid zorgt ervoor dat de bedrijfsvoeringstaken die onder de een-heid vallen zo effectief en efficiënt uitgevoerd worden. Daarnaast is de bedrijfsvoeringseenheid de eerste grote stap in de verdergaande samenwerking. De bedrijfsvoeringseenheid levert zijn diensten primair aan de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, maar ook aan een aantal externe klanten, waaronder de ODR en het PHTB. In de toekomst zou het daarbij heel goed kunnen dat ook andere klanten worden bediend.

Meer nieuws