Bezwaarschriftencommissie 21 december 2015

Geplaatst op maandag 14 december 2015

19:15 uur

Bezwaar tegen besluit op basis van Wet openbaarheid van bestuur

19:45 uur

Bezwaar tegen weigering omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitrit op het perceel Kamille 2a te Kerkdriel

20:15 uur

Bezwaar tegen invorderingsbeschikking na verbeuren dwangsommen vanwege de illegale bewoning van het kantoorpand aan de Steeg 1-2 te Heerewaarden

Datum:  maandag 21 december 2015
Plaats: Gemeentehuis Maasdriel

Meer nieuws