Kinderopvang en peuterspeelzalen

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. De uitvoering van het toezicht ligt in handen van GGD Gelderland-Zuid. In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) staan alle gastouderbureaus, gastouders, kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen.
Kinderopvang starten?
U moet u vooraf goed oriënteren op wat er allemaal nodig is om een kindcentrum te starten. Naast de eisen uit de wet kinderopvang kunt u ook te maken krijgen met andere gemeentelijke regelgeving.
Op Ondernemersplein vindt u een stappenplan. Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden, wat u allemaal moet doen en welke formulieren u kunt gebruiken
Wanneer u als houder een wijziging wilt doorgeven kan dat via dit formulier

Kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureau

Voorschoolse voorzieningen

Meer weten over kinderopvang?

Neem dan contact op met de gemeente.