Medewerker jeugd

De medewerker jeugd zoekt de jeugd op straat op, thuis, bij verenigingen of bedrijven waar ze werken. Maar ook is het mogelijk om door medewerker jeugd te worden uitgenodigd in het gemeentehuis.

Ondersteuning

Een reden waarom deze medewerker de jeugd opzoekt of uitnodigt, is om ondersteuning te bieden bij (hulp)vragen. Deze vragen kunnen gericht zijn op het organiseren van een activiteit (het maken van een begroting, draaiboek, flyers, etc.) maar ook op een individuele hulpvraag. Wanneer er bij een hulpvraag meer ondersteuning nodig is, wordt er doorverwezen naar leden van de gebiedsteams van de gemeente. 

Straathoekwerk

Een andere reden om jeugd op te zoeken is het terugdringen van overlast. Met regelmaat wordt de medewerker jeugd benaderd omdat bewoners last hebben van hangjongeren. Deze last is vaak gericht op rotzooi, lawaai en intimidatie. De medewerker jeugd gaat met de jongeren in gesprek, brengt de situatie in kaart en tracht de situatie op te lossen. Heeft u last van hangjongeren of wilt u juist een hangplek, neem dan contact op met de gemeente.

Sport

De medewerker jeugd zoekt de jeugd ook op om overgewicht tegen te gaan en een nuttige vrijetijdsvoorziening voor de jeugd te realiseren. Hierbij heeft de buurtsportcoach ook een belangrijke rol. De medewerker jeugd brengt de jeugd in contact met personen die iets voor hen kunnen betekenen, als een bemiddelaar. Deze personen kunnen advies geven over hun gezondheid of leefstijl. 

Participatie

Door de contacten die de medewerker opdoet is het gemakkelijk om jeugd te betrekken bij vraagstukken die hen aangaan. Een voorbeeld hiervan zijn speeltuinen of hangplekken. Maar ook kan de jeugd meedenken bij gemeentelijke beleidsvraagstukken. De medewerker jeugd koppelt de juiste jongere aan het juiste vraagstuk. Heb jij als jongere een idee of wil je je ergens voor inzetten? Zoek dan de medewerker jeugd op. 

Naast bovengenoemde onderwerpen voert de medewerker jeugd ook wettelijke taken rondom de kinderopvang uit en heeft hij nog diverse neventaken.

Meer informatie?

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn of wat er allemaal al georganiseerd wordt of heeft u andere vragen?
U kunt contact opnemen met de gemeente om de medewerker jeugd te bereiken.