Lees pagina voor

Waardering mantelzorg

De mantelzorgwaardering is bedoeld voor mantelzorgers die langdurig en intensief een familielid, partner, vriend of kennis verzorgen.

Hoe vraagt u de Mantelzorgwaardering aan?

Van 8 januari tot en met 29 februari 2024 kunt u weer een mantelzorgwaardering aanvragen voor de mantelzorg die in 2023 is verleend.

De voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden voor het verstrekken van de jaarlijkse waardering?

  1. De mantelzorg is minstens drie maanden voor minimaal 8 uur per week, onbetaald, verleend;
  2. Het is geen gebruikelijke zorg aan huisgenoten;
  3. De zorgvrager woont in de gemeente Maasdriel;
  4. De zorgvrager ontvangt zelf geen waardering;
  5. Per adres kan één aanvraag worden ingediend.

Wat wordt onder mantelzorg verstaan?

Onder mantelzorg wordt verstaan: intensieve ondersteuning voor lange tijd die door de mantelzorger(s) is geboden. Hiervan is sprake als (minimaal) aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

Wat wordt verstaan onder gebruikelijke zorg?

Onder gebruikelijke zorg verstaan we de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten elkaar horen te bieden. Hieronder vallen, behalve huishoudelijke taken, bijvoorbeeld:

Van ouders wordt verwacht dat zij minderjarige kinderen die bij hun gezin horen verzorgen, opvoeden en toezicht geven. Ook als een kind een ziekte, aandoening of beperking heeft. We spreken wél van mantelzorg als het kind meer zorg nodig heeft voor persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding vergeleken met een gemiddeld kind van dezelfde leeftijd. Dit geldt voor de aard van de activiteiten, hoe vaak de activiteiten moeten worden uitgevoerd en hoeveel tijd hiervoor nodig is.

Hebt u vragen?

Wij helpen u graag verder. Bel ons gerust op 14 0418 of mail naar info@maasdriel.nl.