Waardering mantelzorg

Mantelzorg? Dat verdient waardering!

De jaarlijkse waardering mantelzorgers is bedoeld voor mantelzorgers die langdurig en intensief een familielid, partner, vriend of kennis verzorgen.

De periode dat u een aanvraag kunt indienen voor het jaar 2021 is inmiddels verstreken. Op dit moment kunt u geen waardering aanvragen. De waardering over 2022 kunt u in januari en februari 2023 aanvragen.

Kent u iemand die hulp krijgt van een mantelzorger, wijs hem of haar dan op de mogelijkheid een waardering voor zijn/haar mantelzorger aan te vragen!

De voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden voor het verstrekken van de jaarlijkse waardering?

  1. De mantelzorg is minstens drie maanden voor minimaal 8 uur per week, onbetaald, verleend;
  2. Het is geen gebruikelijke zorg aan huisgenoten;
  3. De zorgvrager woont in de gemeente Maasdriel;
  4. De zorgvrager ontvangt zelf geen waardering;
  5. Per adres kan één aanvraag worden ingediend.

Wat wordt onder mantelzorg verstaan?

Onder mantelzorg wordt verstaan: intensieve ondersteuning voor lange tijd die door de mantelzorger(s) is geboden. Hiervan is sprake als (minimaal) aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • de zorg is minimaal drie maanden lang en minimaal acht uur per week geboden; 
  • het gaat niet over gebruikelijke zorg aan huisgenoten;
  • er is niet voor de zorg betaald.

Wat wordt verstaan onder gebruikelijke zorg?

Onder gebruikelijke zorg verstaan we de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten elkaar horen te bieden. Hieronder vallen, behalve huishoudelijke taken, bijvoorbeeld:

  • normale omgang met mensen binnen de persoonlijke omgeving waarin iemand leeft, zoals bezoek aan familie en vrienden, de huisarts, het brengen en halen van kinderen naar school of (sport)clubjes, enzovoort; 
  • hulp bij het overnemen van taken die bij een gezamenlijk huishouden horen, zoals het bijhouden van de thuis administratie.

Van ouders wordt verwacht dat zij minderjarige kinderen die bij hun gezin horen verzorgen, opvoeden en toezicht geven. Ook als een kind een ziekte, aandoening of beperking heeft. We spreken wél van mantelzorg als het kind meer zorg nodig heeft voor persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding vergeleken met een gemiddeld kind van dezelfde leeftijd. Dit geldt voor de aard van de activiteiten, hoe vaak de activiteiten moeten worden uitgevoerd en hoeveel tijd hiervoor nodig is.

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag verder. Bel ons gerust op 14 0418 of mail naar info@maasdriel.nl.