Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun privé woonlasten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u te maken heeft met een inkomensterugval als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw privé woonlasten. Het gaat dan om de huur of de hypotheekrente en de kosten van elektriciteit, gas en water.
De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). 

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U woont en verblijft in de gemeente Maasdriel of Zaltbommel;
 • U heeft in januari 2021 ten minste 25 % minder gezinsinkomen dan in januari 2020;
 • Dit verlies aan gezinsinkomen komt door de coronamaatregelen;
 • Uw gezinsinkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen;
 • U heeft op dit moment minder dan € 31.340 aan beschikbare geldmiddelen. Het gaat om contant geld, geld op de betaal- en spaarrekening(en) en de waarde van beleggingsrekeningen en cryptovalutarekening van u en uw eventuele partner. 
 • Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet;
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent;
 • U kunt aantonen dat u uitstel van betaling heeft aangevraagd voor uw huur of hypotheeklasten;
 • Het aandeel van de woonlasten bedraagt minimaal 30% van het gezinsinkomen in januari 2021.

Bekijk de gewijzigde beleidsregels TONK 2021 Bommelerwaard.

Welke soorten inkomen controleert de gemeente?

 • inkomen uit arbeid;
 • inkomen uit eigen onderneming;
 • inkomen uit een uitkering;
 • inkomen uit pensioen;
 • inkomen uit verleende zorg uit PGB;
 • inkomen uit (onder)verhuur;
 • inkomen uit partner en/of kinderalimentatie.

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonlasten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

De maximale tegemoetkoming bedraagt voor de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 maximaal € 2.000,- per huishouden. Dit bedrag wordt eenmalig naar u overgemaakt. Daarnaast ontvangt u een aanvullende vergoeding ter hoogte van
€ 100,- voor de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 per ten laste komende kind, indien het ten laste komende kind is ingeschreven op hetzelfde adres als u in de Basisregistratie Personen.

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

U kunt de TONK-uitkering in de periode januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6 maanden ontvangen.

Hoe vraag ik de TONK-uitkering aan?

Stuur het ingevulde aanvraagformulier (PDF, 202.6 kB) ondertekend en met bewijsstukken per post of per email naar ons op.
Maatschappelijke Ontwikkeling /TONK bb@maasdriel.nl
Postbus 10.000
5330 GA
Kerkdriel