Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is bedoeld voor extra kosten die u heeft door bijzondere omstandigheden. Het moet gaan om kosten die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt, bijvoorbeeld voor de eigen bijdrage rechtsbijstand. Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente Maasdriel. Ook als u in Zaltbommel woont. De gemeente verstrekt de bijzondere bijstand voor alle inwoners van de Bommelerwaard.

Afspraak maken

Hoe werkt het?

De gemeente bekijkt of de kosten noodzakelijk zijn. Dit doen wij aan de hand van de door u overlegde bewijsstukken.

Hoeveel bijzondere bijstand krijgt u?

Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijkt de gemeente naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Soms moet u een deel van de kosten zelf betalen.

Inkomensgrenzen

U kunt mogelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand wanneer het inkomen van u of uw gezin niet hoger is dan 100% van de geldende bijstandsnorm. Uw vermogen mag niet meer bedragen dan 1 keer de toepasselijke bijstandsnorm. Indien uw inkomen en/of vermogen hoger is, dan komt u mogelijk gedeeltelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand. Er wordt dan een draagkrachtberekening gemaakt.

Van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd:

 • Voor een alleenstaande: € 937,19 netto per maand (exclusief vakantietoeslag). De toeslagen van de Belastingdienst worden niet meegenomen als inkomen
 • Voor gehuwden en samenwonenden: € 1.338,84 netto per maand (exclusief vakantietoeslag)

Voor pensioengerechtigden

 • Alleenstaande: € 1.053,06 exclusief vakantietoeslag (netto per maand)
 • Voor gehuwden en samenwonenden: €  1.439,- exclusief vakantietoeslag (netto per maand)

Vermogensgrens

Wanneer uw vermogen (o.a. het saldo van uw bankrekeningen) samen meer bedraagt dan de van toepassing zijnde bijstandsnorm, dan zal al het vermogen boven de bijstandsnorm volledig worden meegenomen in de draagkrachtberekening.

Hoe vraagt u bijzondere bijstand aan?

Vraag bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt. Bewaar alle rekeningen en bonnen van de bijzondere kosten goed.

Bel eerst naar de gemeente op werkdagen tussen 9 en 10 uur. De consulent kan u direct zeggen of deze kosten vallen onder bijzondere bijstand. Als de consulent van oordeel is dat u mogelijk in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, stuurt de consulent u een aanvraagformulier toe.

U kunt het formulier naar het postadres van de gemeente toesturen, afgeven aan de informatiebalie in het gemeentehuis of een afspraak maken.
De gemeente onderzoekt op basis van de aanvraag of u recht heeft op bijzondere bijstand. Een onderdeel van het onderzoek kan een gesprek zijn. Ook kan een medewerker bij u op bezoek komen. Zodra de gemeente een besluit heeft genomen, ontvangt u hiervan schriftelijk bericht.

Meenemen

Als u nog geen uitkering van ons ontvangt of een traject Schuldhulpverlening volgt, moet u kopieën van het volgende meenemen:

 • Bewijs van de kostensoort
 • Kopie geldig legitimatiebewijs van alle aanvragers (geen rijbewijs)
 • Bankafschriften van alle lopende bank- en spaarrekeningen van laatste 3 maanden
 • Recente inkomensgegevens van u (en uw partner)
 • Polissen van huidige afkoopwaarde levensverzekeringen
 • Kentekenbewijs deel I van uw auto (als u die heeft)
 • Beschikking belastingdienst voor heffingskorting “minst verdienende partnertoeslag”
 • Beschikking belastingdienst voor toeslagen
 • Huurovereenkomst
 • Polis zorgverzekering

Meer informatie

Neem contact op met de gemeente.