Bijzondere bijstand

Moet u door bijzondere omstandigheden extra kosten maken? En kunt u dit niet betalen of vergoed krijgen via een andere regeling? Dan kunt u soms bijzondere bijstand aanvragen. De bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente Maasdriel. Ook als u in de gemeente Zaltbommel woont.

Voorwaarden

U heeft recht op bijzondere bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U woont in de gemeente Maasdriel of Zaltbommel
  • U bent 18 jaar of ouder
  • U heeft onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen
  • Het zijn kosten die u nog moet gaan maken
  • De kosten zijn voor u noodzakelijk
  • De kosten worden veroorzaakt door bijzondere omstandigheden
  • De kosten worden niet ergens anders vergoed

Hoe hoog mag mijn inkomen zijn?

U kunt in ieder geval bijzondere bijstand aanvragen als uw inkomen niet hoger is dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm.

Leefvorm 21 jaar tot pensioenleeftijd Pensioengerechtigden
Alleenstaande (ouder) € 1.041,40 € 1.171,90
Gehuwd/samenwonend € 1.487,73 €1.602,17

Hoe vraag ik bijzondere bijstand aan?

Wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Belt u dan eerst naar de gemeente op werkdagen tussen 9.00- 12.30 uur naar het algemene telefoonnummer 14 0418. Een medewerker bespreekt met u of u mogelijk in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. U krijgt dan een aanvraagformulier toegestuurd en informatie waarin staat welke gegevens u bij ons moet inleveren. U stuurt het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend met de benodigde gegevens naar ons terug.

Hebben wij niet alle benodigde informatie om uw aanvraag te behandelen? Dan ontvangt u van ons een brief waarin wij u vragen aanvullende stukken bij ons in te leveren.