Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is bedoeld voor extra kosten die u heeft door bijzondere omstandigheden. Het moet gaan om kosten die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt, bijvoorbeeld voor de eigen bijdrage rechtsbijstand. Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente Maasdriel. Ook als u in Zaltbommel woont. De gemeente verstrekt de bijzondere bijstand voor alle inwoners van de Bommelerwaard.

Kom ik in aanmerking voor bijzondere bijstand?

U heeft recht op bijzondere bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
• U woont en verblijft in de gemeente Maasdriel of Zaltbommel;
• U bent 18 jaar of ouder;
• U heeft onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen;
• Het zijn kosten die u nog moet gaan maken;
• Het zijn bijzondere kosten;
• Het zijn kosten die nodig zijn;
• U kunt de kosten nergens anders vergoed krijgen.

Hoe hoog mag mijn inkomen zijn?

U kunt in ieder geval bijzondere bijstand aanvragen als uw inkomen niet hoger is dan 100% van het minimum inkomen. Het minimum inkomen is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te leven. De hoogte van het minimum inkomen is niet voor iedereen hetzelfde. Het hangt bijvoorbeeld af van uw leeftijd en leefsituatie. Hieronder kunt u de hoogte van het netto minimum inkomen vinden dat past bij uw situatie.

Leefvorm 21 jaar tot pensioenleeftijd Pensioengerechtigden
Alleenstaande (ouder) € 937,19 € 1.053,06
Gehuwd/samenwonend € 1.338,84 € 1.439,00

 

Meenemen

Wij hebben een aantal gegevens van u nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op bijzondere bijstand.

 • Factuur/bewijs van de kosten;
 • Kopie geldig legitimatiebewijs van alle aanvragers (geen rijbewijs);
 • Bankafschriften van alle lopende bank- en spaarrekeningen van laatste 3 maanden van u (en uw partner/minderjarige kinderen);
 • Recente inkomensgegevens van u (en uw partner);
 • Polissen van huidige afkoopwaarde levensverzekeringen;
 • Indien van toepassing: kentekenbewijs deel I van uw auto;
 • Beschikking belastingdienst voor heffingskorting “minst verdienende partnertoeslag”;
 • Beschikking belastingdienst voor toeslagen;
 • Huurovereenkomst;
 • Polis zorgverzekering.

Ontvangt u een uitkering of volgt u een schuldhulpverleningstraject bij de gemeente? Dan hebben wij geen inkomensgegevens van u nodig. 

Hebben wij niet alle benodigde informatie om uw aanvraag te behandelen? Dan ontvangt u van ons een brief waarin wij u vragen aanvullende stukken bij ons in te leveren.

Hoe vraag ik bijzondere bijstand aan? 

Wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Belt u dan eerst naar de gemeente op werkdagen tussen 9.00 - 10.00 uur naar het algemene telefoonnummer 14 0418. Een medewerker bespreekt met u of u mogelijk in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. U krijg dan een formulier toegestuurd en informatie waarin staat welke gegevens u moet meesturen. U stuurt het ingevulde formulier samen met de gegevens naar ons terug. 

Wilt u uw aanvraagformulier en de stukken liever persoonlijk bij ons inleveren? Dat kan. Maak dan wel een afspraak tijdens het spreekuur bijzondere bijstand.

Afspraak maken

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief met het besluit.

Als u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een toekenning. Dat betekent dat u een vergoeding bijzondere bijstand ontvangt.

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan ontvangt u een afwijzingsbesluit. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken. In de brief staat hoe u dat kunt doen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over de bijzondere bijstand? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00-10.00 uur op het algemene telefoonnummer 14 0418. U kunt uw vraag ook e-mailen naar bb@maasdriel.nl.

Komt u liever langs om uw vraag te stellen of bewijsstukken in te leveren? Maak dan wel een afspraak tijdens het spreekuur. Het spreekuur is elke maandagmiddag tussen 14:00 en 16:00 uur en donderdagochtend tussen 10:00  en 12:00 uur.

Hieronder vindt u een lijst met veel voorkomende kosten waarvoor de gemeente bijzondere bijstand verstrekt:

Bewindvoering, curatele en mentorschap

U komt mogelijk in aanmerking voor deze kosten als:

 • De rechter u onder bewindvoering, curatele of mentorschap heeft gesteld;
 • U onvoldoende inkomen en spaargeld heeft om de kosten te betalen.

Aanvullende gegevens

 • Een kopie van de beschikking van de rechtbank;
 • Factuur van de kosten.

Rechtsbijstand

Bent u betrokken bij een rechtszaak of bij een andere juridische zaak? Dan maakt u mogelijk extra kosten. Bijvoorbeeld voor een advocaat of griffierecht. Als u een civiele toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand heeft, kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Zorg ervoor dat u altijd eerst langs het juridisch loket gaat. U krijgt gratis juridisch advies en u ontvangt een korting op de eigen bijdrage die u moet betalen voor de gemaakte kosten. Wij brengen dit bedrag standaard in mindering op de bijstand die wij verstrekken.

Aanvullende gegevens

 • Toevoeging Raad van Rechtsbijstand;
 • Factuur advocaat.