Bijdrageregeling maatschappelijke participatie

De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel vinden het belangrijk dat iedereen actief kan deelnemen aan de samenleving. Hebt u een laag inkomen? Dan kunt u één keer per kalenderjaar de bijdrageregeling maatschappelijke participatie aanvragen. Zo zorgen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel ervoor dat iedereen kan meedoen aan culturele, sociale en sportieve activiteiten

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Maasdriel of Zaltbommel
 • U bent 18 jaar of ouder
 • Uw (gezins)inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm of u volgt een minnelijk schuldhulpverleningstraject
Jonger dan pensioengerechtigde leeftijd  
Gezin/echtpaar € 1.758,22
Alleenstaande € 1.230,75
Pensioengerechtigde leeftijd of ouder   
Gezin/Echtpaar, beiden ouder dan pensioengerechtigde leeftijd €       1.893,48  
Alleenstaande €       1.384,97
 •     U had niet meer vermogen dan de vermogensgrens:
Leefvorm  
Alleenstaande € 6.020,00
Alleenstaande ouder € 12.040,00
Gehuwd/samenwonend € 12.040,00
 •     U volgt geen opleiding die valt onder de Wet Studiefinanciering. 

Waarvoor kan ik een bijdrage ontvangen?

Activiteiten waarvoor u de bijdrage kunt aanvragen zijn:

 • Lidmaatschap van jeugd-, ouderen- , sport- , ontspanningsverenigingen en verenigingen voor amateurkunstbeoefening. Het lidmaatschapsbedrag van een vereniging wordt eenmaal per jaar verhoogd met € 30,- voor de bijkomende kosten (zoals sportuitrusting en/of materiaalkosten)
 • Seizoen abonnementen, meerbaden-kaarten en maandkaarten van de zwembaden in de Bommelerwaard (losse kaartjes zijn uitgesloten)
 • Bibliotheeklidmaatschap
 • Kindervakantieweek
 • Noodzakelijke kosten voor de educatie van minderjarige kinderen. Bijv. huiswerkbegeleiding en een rekenmachine
 • Cursussen in het kader van volwasseneneducatie
 • Deelname aan ouderenactiviteiten
 • Museumjaarkaart

Hoeveel bijdrage kan ik krijgen?

De hoogte van de maximale bijdrage hangt af van uw situatie.

Gezinssituatie  
Alleenstaand € 195,00
Samenwonend/gehuwd zonder kinderen € 380,00
Alleenstaande ouder met één kind € 380,00
Samenwonend/gehuwd met één kind € 595,00
Voor ieder opvolgend kind € 100,00

Wij betalen de bijdrage uit als u betaalbewijzen op naam bij ons heeft ingeleverd. Heeft u bij uw aanvraag nog niet zoveel kosten gemaakt? Dan kunt u deze kosten alsnog bij ons declareren.

Zorgt u ervoor dat de betaalbewijzen van activiteiten in 2018 vóór 31 maart 2019 bij ons binnen zijn? Anders komen deze kosten niet meer in aanmerking voor een vergoeding.

Heeft u geen geld om de kosten eerst zelf te betalen? Dan kunnen wij de bijdrage in overleg ook rechtstreeks overmaken naar bijvoorbeeld de sportvereniging.

Hoe kan ik een bijdrage aanvragen?

Wilt u een bijdrage voor maatschappelijke participatie aanvragen? Print het aanvraagformulier (PDF, 103.4 kB) en vul uw gegevens in. Lever het aanvraagformulier ondertekend en met bewijstukken bij ons in. U kunt uw aanvraag ook persoonlijk bij ons inleveren. Maak dan wel een afspraak tijdens het spreekuur bijzondere bijstand.

Afspraak maken

Meenemen

Ontvangt u een bijstandsuitkering of volgt u een minnelijk schuldhulpverleningstraject? Dan hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Betaalbewijzen op naam van een maatschappelijke activiteit

Ontvangt u geen bijstandsuitkering of volgt u geen minnelijk schuldhulpverleningstraject? Dan hebben wij ook de volgende gegevens van u nodig:

 • Kopie van uw legitimatiebewijs (en uw partner)
 • Inkomensgegevens van u (en uw partner) van de afgelopen drie maanden
 • Bankafschriften van alle bank- en spaarrekeningen van de afgelopen drie maanden van uzelf (en uw partner en/of minderjarige kinderen)
 • Kopie toekenning voorlopige aanslag belasting (inkomensafhankelijke combinatiekorting, algemene heffingskorting minstverdienende partner)
 • Bewijstukken van uw vermogen. Bijvoorbeeld de huidige afkoopwaarde levensverzekering en een kentekenbewijs van uw auto

Gegevens die wij al eerder van u hebben ontvangen hoeft u niet meer mee te sturen.

Hebben wij niet alle benodigde informatie om uw aanvraag te behandelen? Dan ontvangt u van ons een brief waarin wij u vragen aanvullende stukken bij ons in te leveren.