Bijdrageregeling maatschappelijke activiteiten

De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel vinden het belangrijk dat iedereen actief kan deelnemen aan de samenleving. Hebt u een laag inkomen? Dan kunt u de bijdrageregeling maatschappelijke activiteiten aanvragen. Zo zorgen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel ervoor dat iedereen kan meedoen aan culturele, sociale en sportieve activiteiten.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de bijdrageregeling?

 • U woont in de gemeente Maasdriel of Zaltbommel;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • Uw (gezins)inkomen is niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm:

Leefvorm      
Alleenstaande (ouder)       € 1.030,91  
Gehuwd/samenwonend     € 1.582,90 

 • U had niet meer vermogen dan de vermogensgrens:

Leefvorm      
Alleenstaande                    € 5.940,00
Alleenstaande ouder         € 11.880,00
Gehuwd/samenwonend    € 11.880,00

 • U volgt geen opleiding die valt onder de Wet Studiefinanciering. 

Hoeveel bijdrage kan ik krijgen?

De hoogte van de maximale bijdrage hangt af van uw situatie.

Gezinssituatie  
Alleenstaande € 180,00
Alleenstaande ouder € 350,00
Samenwonend/gehuwd zonder kinderen € 350,00
Samenwonend/gehuwd met kinderen tot 18jr € 550,00

Wij betalen de bijdrage uit als u betaalbewijzen op naam bij ons heeft ingeleverd. Heeft u bij uw aanvraag nog niet zoveel kosten gemaakt? Dan kunt u deze kosten alsnog bij ons inleveren. Wij maken het bedrag vervolgens naar u over.

Heeft u geen geld om de kosten eerst zelf te betalen? Dan kunnen wij de bijdrage in overleg ook rechtstreeks overmaken naar bijvoorbeeld de sportvereniging.

Wij kunnen de vergoeding ook rechtstreeks overmaken naar bijvoorbeeld de sportvereniging. 

Zorgt u ervoor dat de betaalbewijzen van activiteiten in 2017 vóór 31 maart 2018 bij ons binnen zijn? Anders komen deze kosten niet meer in aanmerking voor een bijdrage.

Wanneer kan ik een bijdrage aanvragen?

U kunt één keer per kalenderjaar een bijdrage aanvragen voor maatschappelijke activiteiten.

Waarvoor kan ik een bijdrage ontvangen?

Activiteiten waarvoor u de bijdrage kunt aanvragen zijn:

 • Lidmaatschap van jeugd-, ouderen- , sport- , ontspanningsverenigingen en verenigingen voor amateurkunstbeoefening;
 • Lidmaatschapbedrag van de sportvereniging wordt verhoogd met € 25,- voor de bijkomende kosten (zoals sportuitrusting en/of materiaalkosten);
 • Seizoensabonnementen, meerbadenkaarten en maandkaarten van de zwembaden (losse kaartjes zijn uitgesloten);
 • Bibliotheeklidmaatschap;
 • Kindervakantieweek;
 • Schoolreisje van het kind;
 • Ouderbijdrage peuterspeelzalen (per 3 maanden aan te vragen);
 • Cursussen in het kader van volwasseneneducatie;
 • Deelname aan ouderenactiviteiten, zoals meer bewegen voor ouderen.

Hoe kan ik een bijdrage aanvragen?

Wilt u een bijdrage voor maatschappelijke activiteiten aanvragen? Print het aanvraagformulier (PDF, 100.7 kB) en vul uw gegevens in. Stuur het aanvraagformulier ondertekend en met bewijstukken per post of per e-mail naar ons op.

Post (zonder postzegel)   
Sociaal domein / IIT   
Postbus 10.000
5330 GA Kerkdriel

Mailadres: bb@maasdriel.nl

Wilt u uw aanvraagformulier en de stukken liever persoonlijk bij ons inleveren? Dat kan. Maak dan wel een afspraak tijdens het spreekuur bijzondere bijstand.

Afspraak maken

Bezoekadres
Kerkstraat 45
5331 CB Kerkdriel

Welke gegevens moet ik opsturen voor een aanvraag?

Ontvangt u een bijstandsuitkering en/of volgt u een schuldhulpverleningstraject via de gemeente? Dan hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 • Betaalbewijzen op naam van een maatschappelijke activiteit. 

Ontvangt u geen bijstandsuitkering? Dan hebben wij meer gegevens van u nodig. Wij ontvangen graag de volgende gegevens van u:

 • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 • Betaalbewijzen op naam van een maatschappelijke activiteit; 
 • Legitimatiebewijs/bewijzen;
 • Inkomensgegevens van u (en uw partner) van de afgelopen drie maanden;
 • Bankafschriften van alle bank- en spaarrekeningen van de afgelopen drie maanden van uzelf. Indien van toepassing, ook van uw partner en/of minderjarige kinderen;
 • Polissen van huidige afkoopwaarde levensverzekering;
 • Kentekenbewijs van uw auto;
 • Beschikking belastingdienst heffingskorting “minst verdienende partnertoeslag”.

Hebben wij niet alle benodigde informatie om uw aanvraag te behandelen? Dan ontvangt u van ons een brief waarin wij u vragen aanvullende stukken bij ons in te leveren.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief met het besluit.

Als u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een toekenning. Dat betekent dat u een individuele inkomenstoeslag ontvangt.

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan ontvangt u een afwijzingsbesluit. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken. In de brief staat hoe u dat kunt doen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over de bijdrageregeling Maatschappelijke activiteiten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00-10.00 uur op het algemene telefoonnummer 14 0418. U kunt uw vraag ook e-mailen naar bb@maasdriel.nl.

Komt u liever langs om uw vraag te stellen of bewijsstukken in te leveren? Maak dan wel een afspraak tijdens het spreekuur. Het spreekuur is elke maandagmiddag tussen 14:00 en 16:00 uur en donderdagochtend tussen 10:00  en 12:00 uur.

Links

Collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen

De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel bieden samen met Menzis een collectieve zorgverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen. Kijk voor meer informatie op: www.gezondverzekerd.nl

Stichting Leergeld Bommelerwaard

Stichting Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. De stichting biedt kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar de kans om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Kijk voor meer informatie op: Leergeld Bommelerwaard