Bijdrageregeling maatschappelijke activiteiten

De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel vinden het belangrijk dat u en uw eventuele kinderen actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Om dit mogelijk te maken is er een regeling maatschappelijke participatie. Een bijdrage op grond van deze regeling is alleen mogelijk voor voorzieningen die betrekking hebben op culturele, sociale en sportieve activiteiten, die in Nederland plaatsvinden.

Afspraak maken

Een bijdrage aanvragen kan als:

 • U inwoner bent van de gemeente Maasdriel of Zaltbommel
 • U 18 jaar of ouder bent
 • Het inkomen van u of uw gezin niet hoger is dan 110% van de geldende bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld)
 • U of uw gezin een vermogen hebt dat lager is dan de vermogensgrens zoals die geldt voor de bijstand
 • U geen opleiding volgt die valt onder de Wet op de Studiefinanciering

De bijdrage wordt per doelgroep vastgesteld en uitgekeerd.

Maximale bijdragen

 • Alleenstaande: € 180,00
 • Alleenstaande ouder: € 350,00
 • Gezin zonder kinderen: € 350,00
 • Gezin met kinderen: € 550,00

De bijdrage is overdraagbaar aan een ander lid van het huishouden.

Inkomensgrenzen

U kunt in aanmerking komen voor deze regeling wanneer het inkomen van u of uw gezin niet hoger is dan 110% van de geldende bijstandsnorm.

Van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd:

 • Voor een alleenstaande: € 1.030,91 netto per maand (exclusief vakantietoeslag). De gemeente neemt de toeslagen van de Belastingdienst niet mee als inkomen
 • Voor gehuwden en samenwonenden: € 1.472,72 netto per maand (exclusief vakantietoeslag)

Voor pensioengerechtigden

 • Alleenstaande: € 1.158,37 exclusief vakantietoeslag (netto per maand)
 • Voor gehuwden en samenwonenden: € 1.582,90 exclusief vakantietoeslag (netto per maand)

Vermogensgrens

 • Voor een alleenstaande: € 5.940,00 (buiten beschouwing te laten vermogen)
 • Voor (eenouder) gezinnen: € 11.880,00 (buiten beschouwing te laten vermogen)

Voor welke activiteiten kunt u een aanvraag doen?

Activiteiten waarvoor u de bijdrage kunt aanvragen zijn onder andere:

 • Lidmaatschap van jeugd-, ouderen- , sport- , ontspanningsverenigingen en verenigingen voor amateurkunstbeoefening
 • Lidmaatschapbedrag van de sportvereniging wordt verhoogd met € 25,- voor de bijkomende kosten (zoals sportuitrusting en/of materiaalkosten)
 • Seizoensabonnementen, meerbadenkaarten en maandkaarten van de zwembaden (losse kaartjes zijn uitgesloten)
 • Bibliotheeklidmaatschap
 • Kindervakantieweek
 • Schoolreisje van het kind
 • Ouderbijdrage peuterspeelzalen (per 3 maanden aan te vragen)
 • Cursussen in het kader van volwasseneneducatie
 • Deelname aan ouderenactiviteiten, zoals meer bewegen voor ouderen

Hoe kunt u een bijdrage aanvragen?

Download het aanvraagformulier (PDF, 94.0 kB) voor de aanvraag Maatschappelijke Participatie. U kunt deze samen met de bewijsstukken van de gemaakte kosten en de originele nota's op naam inleveren. De gemeente kan uw aanvraag alleen goed beoordelen als deze compleet is ingevuld, ondertekend en u alle bewijsstukken erbij inlevert. Dit kan op afspraak bij de gemeente.

Meenemen

Als u nog geen uitkering van ons ontvangt of een traject Schuldhulpverlening volgt, moet u kopieën van het volgende meenemen:

 • Een betalingsbewijs op naam van een maatschappelijke activiteit (altijd)
 • Legitimatiebewij(s)(zen)
 • Inkomensgegevens van u (en uw partner) van de afgelopen 3 maanden
 • Laatste saldo van alle bank- en spaarrekeningen (ook van ten laste komende kinderen) van de afgelopen 3 maanden
 • Polissen van huidige afkoopwaarde levensverzekeringen
 • Kentekenbewijs deel I en II van uw auto (als u die heeft)
 • Beschikking Belastingdienst voor het ontvangen van de heffingskorting ‘’minst verdienende partnertoeslag’’

Meer informatie

Neem contact op met de gemeente.