Aanleveren opgevraagde stukken bijzondere bijstand en minimaregelingen

Soms is er meer informatie nodig om een aanvraag goed te kunnen beoordelen. De gemeente vraagt bij u dan stukken op. Het gaat hierbij om aanvragen voor:

  • Bijzondere bijstand
  • Individuele inkomenstoeslag
  • Bijdrage maatschappelijke activiteiten
  • Schuldhulpverlening

Afspraak maken

U kunt deze stukken afgeven aan de informatiebalie of toesturen, maar vaak is het handig als een consulent nog vragen aan u kan stellen. U kunt daarom een afspraak maken om de stukken persoonlijk te overhandigen.