Maatschappelijke participatie

Is uw gezinsinkomen niet hoger dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm? Dan kunt u de bijdrageregeling maatschappelijke participatie aanvragen. Zo zorgen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel ervoor dat inwoners mee kunnen doen aan culturele, sociale en sportieve activiteiten in Nederland.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de bijdrageregeling maatschappelijke activiteiten?

 • U woont in de gemeente Maasdriel of Zaltbommel
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U volgt geen opleiding die valt onder de Wet Studiefinanciering 2000
 • Uw gezinsinkomen is niet hoger dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm
Jonger dan pensioengerechtigde leeftijd vanaf 1-7-2021 vanaf 1-1-2022
Gezin/echtpaar € 1.903,14 € 1.926,08
Alleenstaande € 1.332,19 € 1.348,26
Pensioengerechtigde leeftijd of ouder  vanaf 1-7-2021 vanaf 1-1-2022
Gezin/Echtpaar, beiden ouder dan pensioengerechtigde leeftijd € 2.009,45 € 2.028,53
Alleenstaande € 1.481,97 € 1.489,12
 •     U had niet meer vermogen dan de vermogensgrens:
Leefvorm 2021 2022
Alleenstaande € 6.295 €  6.505
Alleenstaande ouder € 12.590 € 13.010
Gehuwd/samenwonend € 12.590 €13.010

Hoeveel bijdrage kan ik krijgen?

Alleenstaande maximaal € 210 per jaar
Alleenstaande ouder maximaal € 410 per jaar
Gehuwd/samenwonend zonder kinderen maximaal € 410 per jaar
Gehuwd/samenwonend met kinderen maximaal € 640 per jaar

Voor ieder opvolgend kind wordt de maximale bijdrage voor het huishouden verhoogd met € 100,-

Wanneer kan ik een bijdrage aanvragen?

U kunt voor ieder kalenderjaar één keer een bijdrage voor maatschappelijke activiteiten aanvragen.

Activiteiten in 2022

Zorg ervoor dat het aanvraagformulier (PDF, 203.0 kB) en de betaalbewijzen van activiteiten uit 2022 vóór 1 april 2023 bij ons binnen zijn. Anders komen deze kosten niet meer in aanmerking voor een bijdrage.

Waarvoor kan ik een bijdrage ontvangen?

Activiteiten waarvoor u de bijdrage kunt aanvragen zijn;

 • Lidmaatschap van jeugd-, ouderen-, sport-, ontspanningsverenigingen en verenigingen voor amateurkunstbeoefening. Het lidmaatschapsbedrag van een vereniging wordt eenmaal per jaar verhoogd met € 30 voor de bijkomende kosten van sportuitrusting en/of materiaalkosten. Deze verhoging wordt niet geplust op het toe te kennen maximale bedrag.
 • Seizoensabonnementen, meerbadenkaarten en maandkaarten van de zwembaden in de Bommelerwaard (losse kaartjes zijn uitgesloten).
 • Lidmaatschap bibliotheek.
 • Noodzakelijke kosten voor de educatie van minderjarige kinderen, bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, online oefenprogramma’s, rekenmachine of het leasen van een laptop. De bijdrage voor de aanschaf van een laptop wordt bepaald aan de hand van de Prijzengids van het Nibud (voor 2022 is dit maximaal € 399 incl. btw).
 • Kindervakantieweek.
 • Cursussen in het kader van volwasseneneducatie.
 • Deelname aan ouderenactiviteiten.
 • Museumjaarkaart.

Welke gegevens moet ik opsturen?

Ontvangt u een uitkering op grond van de Participatiewet en/of volgt u een schuldhulpverleningstraject via de gemeente? Dan hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Als het een eerste aanvraag is: kopie bankpas
 • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Betaalbewijzen van een maatschappelijke activiteit

Ontvangt u geen uitkering op grond van de Participatiewet? Dan hebben wij meer gegevens van u nodig:

 • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 • Betaalbewijzen van de maatschappelijke activiteit.
 • Kopie geldig legitimatiebewijs van u (en uw partner) (geen rijbewijs).
 • Inkomensgegevens van u (en uw partner) van de afgelopen drie maanden.
 • Bankafschriften van alle lopende bank- en spaarrekeningen van de afgelopen drie maanden van uzelf (en uw partner en/of minderjarige kinderen).
 • Polissen van huidige afkoopwaarde levensverzekering (indien aanwezig).
 • Kentekenbewijs deel I van uw auto (indien aanwezig).
 • Beschikking Belastingdienst heffingskorting minst verdienende partner’ (indien van toepassing).

Hoe vraag ik de bijdrage aan?

U kunt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met bewijsstukken bij voorkeur mailen naar: bb@maasdriel.nl

De stukken kunt u ook per post opsturen naar onderstaand antwoordnummer (postzegel is niet nodig):

Gemeente Maasdriel
T.a.v. de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling / MAPA
Antwoordnummer 9007
5330 ZX  Kerkdriel

Ook kunt u een afspraak maken voor het spreekuur op donderdag tussen 10.00 uur– 12.00 uur.

Afspraak maken

Hoe lang duurt de behandeling van de aanvraag?

Binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u een brief met het besluit.

Heeft u nog vragen?

U kunt uw vraag ook per email sturen naar bb@maasdriel.nl. Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0418 638888