Maatschappelijke participatie

Heeft u een inkomen van 130 % van de bijstandsnorm? Dan kunt u de bijdrageregeling maatschappelijke activiteiten aanvragen. Zo zorgen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel ervoor dat iedereen kan meedoen aan culturele, sociale en sportieve activiteiten in Nederland.

Afspraak maken

Wanneer kom ik in aanmerking voor de bijdrageregeling maatschappelijke activiteiten?

 • U woont in de gemeente Maasdriel of Zaltbommel
 • U bent 18 jaar of ouder
 • Uw gezinsinkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm 
Jonger dan pensioengerechtigde leeftijd  
Gezin/echtpaar € 1.856,58
Alleenstaande € 1.299,61
Pensioengerechtigde leeftijd of ouder   
Gezin/Echtpaar, beiden ouder dan pensioengerechtigde leeftijd €       1.969,11
Alleenstaande €       1.452,67
 •     U had niet meer vermogen dan de vermogensgrens:
Leefvorm  
Alleenstaande € 6.225,00
Alleenstaande ouder € 12.450,00
Gehuwd/samenwonend € 12.450,00
 •     U volgt geen opleiding die valt onder de Wet Studiefinanciering. 

Hoeveel bijdrage kan ik krijgen?

Alleenstaande € 195,-
Alleenstaande (ouder) € 380,-
Gehuwd/samenwonend zonder kinderen € 380,-
Gehuwd/samenwonend met kinderen € 595,-

Voor ieder opvolgend kind wordt de maximale bijdrage voor het huishouden verhoogd met € 100,-

Wanneer kan ik een bijdrage aanvragen?

U kunt één keer per kalender jaar een bijdrage voor maatschappelijke activiteiten aanvragen. Zorgt u ervoor dat de betaalbewijzen van activiteiten in 2020 vóór 1 april 2021 bij ons binnen zijn? Anders komen deze kosten niet meer in aanmerking voor een bijdrage.

Waarvoor kan ik een bijdrage ontvangen?

 • Activiteiten waarvoor u de bijdrage kunt aanvragen zijn;
 • Lidmaatschap van jeugd-, ouderen-, sport-, ontspanningsverenigingen en verenigingen voor amateurkunstbeoefening
 • Lidmaatschapbedrag van de sportvereniging wordt verhoogd met € 30,- voor de bijkomende kosten (zoals sportuitrusting en/of materiaalkosten)
 • Seizoensabonnementen, meerbadenkaarten en maandkaarten van de zwembaden (losse kaartjes zijn uitgesloten)
 • Bibliotheeklidmaatschap
 • Noodzakelijke kosten voor de educatie van minderjarige kinderen. Bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding en rekenmachine
 • Kindervakantieweek
 • Cursussen in het kader van volwasseneneducatie
 • Deelname aan ouderenactiviteiten, zoals meer bewegen voor ouderen
 • Museumjaarkaart

Welke gegevens moet ik opsturen?

Ontvangt u een bijstandsuitkering en/of volgt u een schuldhulpverleningstraject via de gemeente, dan hebben wij de volgende gegevens van u nodig;

 • Als het een eerste aanvraag is: kopie bankpas
 • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier 2020 (PDF, 191.6 kB)
 • Betaalbewijzen van een maatschappelijke activiteit

Ontvangt u geen bijstandsuitkering? Dan hebben wij meer gegevens van u nodig;

 • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Betaalbewijzen van een maatschappelijke activiteit
 • Legitimatiebewij(s)(zen)
 • Inkomensgegevens van u (en uw partner) van de afgelopen drie maanden
 • Bankafschriften van alle bank- en spaarrekeningen van de afgelopen drie maanden van uzelf (en uw partner)
 • Indien van toepassing, ook van uw partner en/of minderjarige kinderen
 • Polissen van huidige afkoopwaarde levensverzekering
 • Kentekenbewijs van uw auto
 • Beschikking Belastingdienst heffingskorting ‘minst verdienende partnertoeslag’

Hoe vraag ik de bijdrage aan?

Stuur het ingevulde aanvraagformulier ondertekend en met bewijsstukken per post of per email naar ons op.

Maatschappelijke Ontwikkeling/ MAPA bb@maasdriel.nl
Postbus 10.000
5330 GA
Kerkdriel

Ook kunt u een afspraak maken voor het spreekuur op donderdag van 10.00 – 12.00 uur.
 

Afspraak maken

Hoe lang duurt de behandeling van de aanvraag?

Binnen 8 weken na het ontvangen van uw aanvraag krijgt u een brief met het besluit.

Heeft u nog vragen?

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0418 638888
U kunt uw vraag ook per email sturen naar bb@maasdriel.nl