Sport

De regels voor sporten zijn de afgelopen weken regelmatig veranderd. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor de meest actuele informatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en de mogelijkheid om te sporten of deel te nemen aan een sportevenement.

Voorbereidingen

Sportverenigingen moeten voorbereidingen treffen om de trainingen voor de jeugd en senioren op aangepaste wijze weer te hervatten. Verenigingen moeten bijvoorbeeld denken aan de hygiënemaatregelen, tijdsschema’s om aankomst en vertrek te spreiden, het sluiten van kantine en kleedkamers en het aanwijzen van een aanspreekpunt voor corona gerelateerde zaken.

Alleen als verenigingen zich aan de richtlijnen van de Rijksoverheid houden mogen zij weer aan de slag. De gemeente en de buurtsportcoaches van Welzijn Bommelerwaard helpen hen hierbij wanneer dat nodig is. Het is zeker bij de jongere doelgroep de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen om mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Protocol verantwoord sporten

NOC*NSF heeft samen met de sportbonden en de Vereniging Sport en Gemeenten een sportprotocol ontwikkeld om gemeenten en verenigingen handvatten en aandachtspunten te geven voor het uitwerken van de plannen om weer (gedeeltelijk) buiten te kunnen gaan sporten. Ook zijn er op de website van NOC*NSF diverse posters met informatie en richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters beschikbaar. En kunnen clubs en sportaanbieders beeldmateriaal downloaden om hun sportaccommodatie ‘coronaproof’ te maken.

Binnensportvereniging / aanbieder zonder buitensportaccommodatie

Voor binnensport verenigingen en aanbieders zonder buitenlocatie met de wens om sportactiviteiten in de buitenruimte aan te bieden, gelden aanvullende regels:

  • De vereniging / aanbieder controleert of naar de buitenruimte verplaatsen ook daadwerkelijk is toegestaan in haar eigen reglement / statuten, bijvoorbeeld met het oog op aansprakelijkheid, verzekering. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij de vereniging / aanbieder, de gemeente is hiervoor niet aansprakelijk.
  • De vereniging / aanbieder is verplicht om het aanmeldformulier sportaanbod jeugd (PDF, 56.9 kB)  of aanmeldformulier sportaanbod volwassenen (PDF, 34.4 kB)  Maasdriel in te vullen en retour te sturen naar de gemeente Maasdriel via sport@maasdriel.nl. De gemeente beoordeelt de aanvraag en geeft indien voldaan wordt aan de gestelde criteria toestemming voor de uitvoering van de sportactiviteiten op de afgesproken locatie en tijd.
  • De coördinatie van de locaties en tijdstippen waarop de activiteiten plaatsvinden, wordt uitgevoerd door de buurtsportcoach Bram van Geffen. Mocht er dubbele bezetting van een locatie op een bepaalde tijdstip zijn dan zal de buurtsportcoach hierover contact opnemen met de vereniging / aanbieder om te zoeken naar alternatieven.

Buitensportverenigingen / aanbieder met eigen buitensportaccommodatie

Buitensportverenigingen of aanbieders met eigen sportaccommodatie wordt gevraagd het aanmeldformulier sportaanbod jeugd ook in te vullen en te retourneren naar de gemeente als zij buitensporten voor jongeren tot en met 18 jaar weer mogelijk willen gaan maken. Zij hoeven niet te wachten met de uitvoering van sportactiviteiten op expliciete goedkeuring van de gemeente. De gemeente gaat ervan uit dat zij zich houden aan de gestelde richtlijnen en afspraken.

Spelregels Gelderland-Zuid

De 14 burgemeesters in Gelderland-Zuid formuleerden heldere spelregels voor het sporten voor de jeugd in onze regio. De bepalingen uit de noodverordening gaven ruimte voor interpretatieverschil en dat leidde tot onduidelijkheid voor sportaanbieders. De spelregels in Gelderland-Zuid zijn voor de 14 gemeenten in onze veiligheidsregio op hoofdlijnen gelijk. De verschillen kunnen ontstaan bij het aanwijzen van een geschikte buitenlocatie, waarbij rekening wordt gehouden tussen stedelijke en ruimtelijke gebieden.

Meer informatie

  • Voor vragen over de organisatie van trainingen, het betrekken van niet-leden, het gebruik maken van de buitenruimte en andere praktische zaken kunt u contact opnemen met de buurtsportcoach die actief is in de gemeente Maasdriel: Bram van Geffen. Hij is bereikbaar via 06-10275581 of bvangeffen@welzijnbommelerwaard.nl.
  • Voor vragen over het handhaven van de noodverordening, het treffen van maatregelen zoals het plaatsen van dranghekken en andere zaken waar de gemeente u bij kan helpen, kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 0418 of sport@maasdriel.nl.