Sport

De regels voor sporten zijn versoepeld. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor de meest actuele informatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en de mogelijkheid om te sporten of deel te nemen aan een sportevenement.
Om het buitensporten, ook voor sportaanbieders zonder eigen buitensportaccommodatie te stimuleren, staan wij het toe buitensportactiviteiten te organiseren op andere locaties. Denk daarbij aan bijvoorbeeld trapveldjes, speelterreinen, bij voetbalverenigingen, de Zandmeren etc. Dit met in achtneming van de geldende corona-maatregelen.

Dit zorgt wel voor meer drukte op de buitensportaccommodaties wat niet in lijn is met het beoogde effect van de maatregelen.
Om deze reden gelden hiervoor de volgende regels/afspraken;

  1. De vereniging / aanbieder controleert of bij het naar de buitenruimte verplaatsen daadwerkelijk is toegestaan in haar eigen reglement / statuten, bijvoorbeeld met het oog op aansprakelijkheid, verzekering etc. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij de vereniging / aanbieder (de gemeente is hiervoor niet aansprakelijk);
  2. De coördinatie van de locaties en tijdstippen waarop de activiteiten plaatsvinden wordt uitgevoerd door de buurtsportcoach Bram van Geffen (bvangeffen@welzijnbommelerwaard.nl).
  3. De vereniging / aanbieder is verplicht een formulier (PDF, 180.1 kB)in te vullen en dit te sturen naar de buurtsportcoach (bvangeffen@welzijnbommelerwaard.nl). Met name het invullen van de locatie is hierbij van belang!
  4. Als er  dubbele bezetting van een locatie op een bepaalde tijdstip zijn dan neemt de buurtsportcoach Bram van Geffen hierover contact met u op om te zoeken naar alternatieven (Wij gaan er vanuit dat bij een dubbele bezetting van een locatie in de basis de verenigingen / aanbieders onderling goede afspraken hierover maken);
  5. Wilt u gebruik maken van een bestaande sportaccommodatie (bijvoorbeeld voetbalvereniging),dan neemt u vooraf contact op met deze vereniging. Binnensportaccommodaties en sportscholen blijven gesloten.


De avondklok is nog steeds van toepassing.  Let er op dat de activiteiten op tijd (uiterlijk 20.30 uur) stoppen. Iedereen is dan op tijd thuis na afloop van de training en/of activiteit.
Mensen met klachten die kunnen wijzen op corona blijven uiteraard thuis.

Informatie

  • Meer informatie over de avondklok vindt u op www.rijksoverheid.nl/avondklok
  • Voor vragen over de organisatie van trainingen, het betrekken van niet-leden, het gebruik maken van de buitenruimte en andere praktische zaken kunt u contact opnemen met de buurtsportcoach die actief is in de gemeente Maasdriel: Bram van Geffen. Hij is bereikbaar via 06-10275581 of bvangeffen@welzijnbommelerwaard.nl.
  • Voor vragen over het treffen van maatregelen zoals het plaatsen van dranghekken en andere zaken waar de gemeente u bij kan helpen, kunt u contact opnemen met de gemeente (Chris Verhoeven /Jochem Huibers) via 14 0418 of sport@maasdriel.nl.

Subsidieregelingen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het ministerie kent enkele subsidieregelingen om amateursportorganisaties financieel te helpen bij de gevolgen van COVID-19.

Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19 (TVS)

De TVS-regeling is bedoeld voor verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom over het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober tot en met 31 december 2020) hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties.

Aanvragen

U kunt de tegemoetkoming aanvragen van tot en met 3 mei 2021.
Bekijk hier de voorwaarden en het aanvraagformulier de aanvraag.