Sport

De regels voor sporten zijn de afgelopen weken regelmatig veranderd. Kijk op de website van de Rijksoverheid  en de actuele noodverordening voor de meest actuele informatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en de mogelijkheid om te sporten of deel te nemen aan een sportevenement.

Protocol verantwoord sporten

NOC*NSF heeft samen met de sportbonden en de Vereniging Sport en Gemeenten een sportprotocol ontwikkeld om gemeenten en verenigingen handvatten en aandachtspunten te geven voor het uitwerken van de plannen om weer (gedeeltelijk) buiten te kunnen gaan sporten. Ook zijn er op de website van NOC*NSF diverse posters met informatie en richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters beschikbaar. En kunnen clubs en sportaanbieders beeldmateriaal downloaden om hun sportaccommodatie ‘coronaproof’ te maken.

Meer informatie

  • Voor vragen over de organisatie van trainingen, het betrekken van niet-leden, het gebruik maken van de buitenruimte en andere praktische zaken kunt u contact opnemen met de buurtsportcoach die actief is in de gemeente Maasdriel: Bram van Geffen. Hij is bereikbaar via 06-10275581 of bvangeffen@welzijnbommelerwaard.nl.
  • Voor vragen over het handhaven van de noodverordening, het treffen van maatregelen zoals het plaatsen van dranghekken en andere zaken waar de gemeente u bij kan helpen, kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 0418 of sport@maasdriel.nl.