Informatie voor ondernemers en verenigingen

Het coronavirus heeft een enorme impact op onze samenleving. Niet alleen op ieders gezondheid, maar ook op de financiële situatie van velen. De gemeente Maasdriel neemt maatregelen om de financiële gevolgen voor ondernemers, verenigingen, stichtingen en exploitanten van maatschappelijk vastgoed te verzachten. 

Verenigingen, stichtingen en exploitanten

In het vastgestelde voorstel verenigingen stichtingen exploitanten (PDF, 136.8 kB) zijn alle ondersteuningsmaatregelen van de gemeente Maasdriel opgenomen. Het voorstel betreft niet alleen maatregelen met directe financiële gevolgen. Het voorstel bevat ook maatregelen voor de tijdelijke verruiming van regels.

Ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), kan de Belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt het ministerie van EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen.

Extra maatregelen voor ondernemers

De gemeente treft een aantal maatregelen voor ondernemers om de financiële gevolgen van het coronavirus in te perken. Deze maatregelen zijn aanvullend op de steunmaatregelen van het Rijk. In het Pakket Economische Ondersteuning gemeente Maasdriel (PDF, 486.6 kB) staan alle maatregelen op een rij.

Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen bij Werkzaak Rivierenland

Als uw inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien, komt u wellicht in aanmerking voor een Bbz-uitkering (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen).  U kunt bij Werkzaak een verzoek indienen voor ondersteuning op uw bedrijfsinkomen via formulier 'Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen'. U heeft hiervoor een DigiD nodig. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op de website van Werkzaak Rivierenland. U kunt ook bellen met Werkzaak via 088 937 5000, of mailen naar bbz@werkzaakrivierenland.nl

Bekijk ook de meest gestelde vragen over de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers'.

Rijksoverheid en Kamer van Koophandel

Ook op de website van de Rijksoverheid, de website van de Kamer van Koophandel en de website van het Ondernemersplein staat veel informatie voor ondernemers. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel adviesteam via telefoonnummer 0800-2117 (op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur).

Bekijk ook de informatie over de regeling voor tegemoetkoming schade COVID-19 van de Rijksoverheid.

Toerisme en Horeca

Voor ondernemers in de toeristische sector bevatten de website van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) en de website van HiswaRecron informatie. Voor de horeca ondernemers is op de website van het Koninklijke Horeca Nederland (KHN) specifieke informatie te vinden.

Belasting samenwerking Rivierenland (BSR)

Veel ondernemers hebben BSR gevraagd om uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen en/of waterschapsbelasting. Op de website van BSR leest u hoe BSR hiermee omgaat.

155-Help-een-bedrijf

Om ondernemers met dreigende financiële problemen tijdig te bereiken, heeft het instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) het initiatief 155-Help-een-bedrijf gelanceerd. 155 is een telefonische en digitale helpdesk waar ondernemers kosteloos terecht kunnen met al hun hulpvragen over bedrijfsvoering of financiële problematiek. Kijk op www.155.nl voor meer informatie.

Ondernemers Oost-Nederland

De Rijksoverheid heeft ook financiële middelen beschikbaar gesteld, die via regionale ontwikkelingsmaatschappijen verstrekt gaan worden. Voor Gelderland is dat Oost NL. Op de website van Oost NL is een overzicht geplaatst van belangrijke regelingen die beschikbaar zijn om ondernemers te ondersteunen tijdens en na de coronacrisis.

Twee nieuwe COVID-19 subsidieregelingen provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft twee nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd om bedrijven en organisaties te ondersteunen, die zijn getroffen door de coronacrisis. Het gaat om nieuwe regelingen voor bedrijven en organisaties op het gebied van cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme. Vanaf 4 augustus 2020 kunnen voor beide regelingen aanvragen ingediend worden. 
Kijk op de website van de provincie Gelderland voor een overzicht van alle COVID-19 subsidies.