Maatregelen met betrekking tot evenementen

Op 24 juni 2020 vond vanuit het kabinet een persconferentie over de versoepeling van de coronamaatregelen plaats. Tijdens deze persconferentie is ook ingegaan op de maatregelen met betrekking tot evenementen. Aangegeven is dat activiteiten (waaronder ook evenementen) per 1 juli onder voorwaarden weer mogen. Conform www.rijksoverheid.nl, zijn deze voorwaarden:

 • 1,5 meter onderlinge afstand, met uitzondering van kinderen tot 12 jaar (zij hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden) en van jongeren tot 18 jaar (zij hoeven onderling geen afstand te houden, wel tot volwassenen).

Binnen

 • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.
 • In locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Buiten

 • Maximaal 250 personen (exclusief personeel).
 • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats.
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
 • In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen per ruimte.

Algemeen

 • Er zijn eigen sanitaire voorzieningen voor bezoekers op de locatie aanwezig,
 • De organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen en in staat om zelf de maatregelen te handhaven, eventueel met inzet van eigen beveiliging.

Horeca

De horeca gaat voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid en het aantal bezoekers, werken op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten op vrijwillige basis naam- en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid. Alleen de GGD kan deze informatie opvragen.

Veiligheidsplan + COVID-19 plan

Besteed bij uw vergunningaanvraag aandacht aan de onderstaande vragen:

 • Hoe wordt er gezorgd dat bezoekers/deelnemers te allen tijde 1,5 meter afstand kunnen houden?
 • Hoe wordt er gezorgd dat bezoekers/deelnemersstromen elkaar niet kruisen en de afstand bewaard kan blijven?
 • Hoe wordt er gezorgd voor de stromen van personen met betrekking tot gebruik sanitaire voorzieningen?
 • Welke hygiëne maatregelen worden er getroffen voor het tegen gaan van verspreiding van het virus?
 • Als er zitplaatsen zijn, hoe wordt er gezorgd dat bezoekers daar op een goede manier komen en blijven?

Noodverordening

De organisatie van een evenement is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen en in staat om zelf de maatregelen te handhaven, eventueel met inzet van eigen beveiliging. Zie voor de geldende regelgeving de noodverordening.