Evenementen en corona

Corona brengt veel onzekerheid met zich mee. Ook voor evenementen. Op dit moment zijn evenementen verboden. Als ze wel kunnen doorgaan, is het de vraag in welke vorm. We adviseren u om nog geen aanvragen in te dienen voor de zomer of het najaar. Het is op dit moment niet duidelijk wat er dan mogelijk is. Ook voorkomt u daarmee onnodige kosten voor leges.  
 
Zodra evenementen weer kunnen plaatsvinden, kijken de gemeente en hulpdiensten naar de situatie en welke voorwaarden en uitgangspunten dan nodig zijn. Het is zeer waarschijnlijk dat evenementen die jaarlijks op een vast moment plaatsvinden voorrang krijgen op nieuwe evenementen. 

Heeft u vragen? Mail deze naar info@maasdriel.nl of bel met 14 0418.

Geldende regelgeving

Op dit moment veranderen de coronamaatregelen snel. Voor de laatste informatie rondom het coronavirus en evenementen verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid en de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19.