Evenementen en corona

Vanaf 30 juni zijn evenementen onder voorwaarden weer toegestaan (zie de website van de Rijksoverheid).

Er zijn 3 manieren om evenementen te organiseren die voldoen aan de coronaregels:

1. Evenementen met coronatoegangsbewijs

Na het tonen van een toegangsbewijs en identiteitsbewijs hoeven bezoekers van een evenement geen 1,5 meter afstand te houden. Ook is een vaste zitplaats niet nodig. Wel moet dit evenement op een afgesloten terrein plaatsvinden, moet een gezondheidscheck plaatsvinden, moeten bezoekers in de gelegenheid worden gesteld gegevens beschikbaar te stellen voor bron- en contactonderzoek en moeten hygiënemaatregelen genomen worden.

2. Geplaceerde evenementen zonder coronatoegangsbewijs

Voor deze evenementen geldt geen maximum aantal personen per ruimte. Wel gelden de volgende voorwaarden: vaste zitplaats, 1,5 meter afstand, registratie en een gezondheidscheck bij aankomst, treffen van hygiënemaatregelen en scheiden van bezoekersstromen.

3. Ongeplaceerde/doorstroom evenementen zonder coronatoegangsbewijs

Voor deze evenementen is het maximale aantal deelnemers: één persoon per 5m². Ook gelden de volgende voorwaarden: 1,5 meter afstand tussen de bezoekers, niet overschrijden van het maximum aantal bezoekers via crowd control en het werken met gescheiden bezoekersstromen.

COVID-19-plan

Door de coronamaatregelen is het indienen van een 1,5 meter-plan van toepassing als u een evenement zonder “Testen voor Toegang” organiseert. In een 1,5 meter plan moet u, als organisator, kunnen laten zien hoe u er voor zorgt dat alle bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Ook wanneer u een evenement met “Testen voor Toegang” organiseert moet er een COVID-19-plan worden gemaakt. Hierin moet staan hoe u de controle op de toegang heeft georganiseerd om alles soepel te laten verlopen.

Let op: vraag minstens 8 weken voor het evenement een vergunning. Voor een zeer kleinschalig evenement kan 4 weken voor aanvang een melding worden gedaan.

Heeft u vragen? Mail deze naar info@maasdriel.nl of bel met 14 0418.

Geldende regelgeving

Op dit moment veranderen de coronamaatregelen snel. Voor de laatste informatie rondom het coronavirus en evenementen verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid en de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19.