Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), kan de Belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt het ministerie van EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen.

Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen bij Werkzaak Rivierenland

Als uw inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien, komt u wellicht in aanmerking voor een Bbz-uitkering (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen).  U kunt bij Werkzaak een verzoek indienen voor ondersteuning op uw bedrijfsinkomen via formulier 'Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen'. U heeft hiervoor een DigiD nodig. Meer informatie vindt u op de website van Werkzaak Rivierenland. U kunt ook bellen met Werkzaak via 088 937 5000, of mailen naar bbz@werkzaakrivierenland.nl

Bekijk ook de meest gestelde vragen over de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers'.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een nieuwe regeling. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen vanaf maandag 6 april 2020 9:00 uur een aanvraag doen.

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

Rijksoverheid en Kamer van Koophandel

Ook op de website van de Rijksoverheid, de website van de Kamer van Koophandel en de website van het Ondernemersplein staat veel informatie voor ondernemers. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel adviesteam via telefoonnummer 0800-2117 (op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur).

Bekijk ook de informatie over de regeling voor tegemoetkoming schade COVID-19 van de Rijksoverheid.

Toerisme en Horeca

Voor ondernemers in de toeristische sector bevatten de website van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) en de website van HiswaRecron informatie. Voor de horeca ondernemers is op de website van het Koninklijke Horeca Nederland (KHN) specifieke informatie te vinden.

Belasting samenwerking Rivierenland (BSR)

Veel ondernemers hebben BSR gevraagd om uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen en/of waterschapsbelasting. Op de website van BSR leest u hoe BSR hiermee omgaat.

155-Help-een-bedrijf

Om ondernemers met dreigende financiële problemen tijdig te bereiken, heeft het instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) het initiatief 155-Help-een-bedrijf gelanceerd. 155 is een telefonische en digitale helpdesk waar ondernemers kosteloos terecht kunnen met al hun hulpvragen over bedrijfsvoering of financiële problematiek. Kijk op www.155.nl voor meer informatie.