Privacy en gegevensbescherming

Van alle inwoners worden persoonsgegevens verwerkt door de gemeente. De gemeente verwerkt bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum en adres omdat u als inwoner ingeschreven bent en daardoor belastingplichtig bent. Het kan voorkomen dat u een zorgvraag hebt. De gemeente verwerkt in dat geval (en alleen als u erom vraagt) uw persoonsgegevens om te kunnen beoordelen of u recht hebt op een maatwerkvoorziening. U kunt bij de functionaris voor de gegevensbescherming, kortweg FG genoemd, terecht voor vragen over privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor wie

De FG is een vertrouwelijk aanspreekpunt voor inwoners, zorgcliënten, klanten en personeelsleden. Kortom voor iedereen van wie persoonsgegevens worden verwerkt door de gemeente Maasdriel, de gemeente Zaltbommel en de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard.

Verzoek

U mag bij de FG een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te wissen. De gemeente heeft in veel gevallen een wettelijke plicht om persoonsgegevens te verwerken. Hierdoor is het corrigeren of wissen van uw gegevens niet altijd mogelijk. In andere gevallen, waar geen wettelijke plicht is tot het verwerken van persoonsgegevens, wordt u veelal om toestemming gevraagd. Let op dat u zich bij ieder verzoek eerst moet identificeren. U kunt dit doen door een identificatiebewijs bij de balie te tonen.

Toezicht

De gemeente houdt bij de verwerking van uw persoonsgegevens rekening met uw privacybelangen. De FG houdt hier toezicht op.

Overige informatie

De Algemene Verordening Gegevensbescherming komt in mei 2018 in de plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens. De FG ziet toe op de naleving van de wet op het gebied van privacy en gegevensbescherming door de gemeenten en de BVEB.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan een verzoek tot inzage, correctie of het wissen van uw persoonsgegevens.

Heeft u vragen over privacy en de verwerking van persoonsgegevens?
U kunt  de FG mailen via FG@Bommelerwaard.nl of bel naar telefoonnummer 14 0418