Welstand 

Welstandstoezicht heeft als doel te voorkomen dat bouwwerken de openbare ruimte ontsieren. Bij iedere aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt beoordeeld of het betreffende bouwwerk in strijd is met 'redelijke eisen van welstand'. In dat kader is een welstandsnota (PDF, 13.0 MB) vastgesteld waarin de regels zijn opgenomen waaraan de uitstraling van een bouwwerk dient te voldoen. Voor bepaalde delen van de gemeente geldt een beeldkwaliteitsplan dat onderdeel is van de welstandsnota. Het welstandstoezicht wordt in de gemeente uitgevoerd door het Gelders Genootschap. In de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit geven zij een onafhankelijk advies aan het college op basis van de vastgestelde welstandsnota of het beeldkwaliteitsplan.

De commissievergadering vindt eenmaal per maand plaats in het gebouw van de Omgevingsdienst Rivierenland aan de Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3 te Tiel.

Daarnaast zijn er maandelijks twee vergaderingen waarin onder mandaat een advies wordt gegeven. Dat betekent dat de rayonarchitect namens de Commissie plannen beoordeelt. 

Vergaderingen 2018

Vergader data
Maasdriel Zaltbommel
12 januari 19 januari
26 januari 2 februari
9 februari  16 februari
23 februari  2 maart 
9 maart  16 maart
23 maart   
6 april  13 april 
20 april 27 april
18 mei 25 mei
1 juni  
15 juni 22 juni 
29 juni  6 juli
13 juli   

Wanneer u een vooroverleg of aanvraag omgevingsvergunning heeft ingediend, zal de behandelaar van uw plan dit agenderen voor een van de vergaderingen. Indien u op het aanvraagformulier heeft aangegeven dat u de behandeling van uw plan wenst bij te wonen wordt u hiervoor uitgenodigd.

Meer informatie

Ga naar onderstaande websites voor meer informatie en brochures over de omgevingsvergunning: