Welstand 

Welstandstoezicht heeft als doel te voorkomen dat bouwwerken de openbare ruimte ontsieren. Bij iedere aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt beoordeeld of het betreffende bouwwerk in strijd is met 'redelijke eisen van welstand'. In dat kader is een welstandsnota (PDF, 13.0 MB) vastgesteld waarin de regels zijn opgenomen waaraan de uitstraling van een bouwwerk dient te voldoen. Voor bepaalde delen van de gemeente geldt een beeldkwaliteitsplan dat onderdeel is van de welstandsnota. Het welstandstoezicht wordt in de gemeente uitgevoerd door het Gelders Genootschap. In de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit geven zij wekelijks een onafhankelijk advies aan het college op basis van de vastgestelde welstandsnota of het beeldkwaliteitsplan.

De vergaderingen zijn afwisselend op het gemeente huis in Zaltbommel en Kerkdriel


Vergaderdata 2020
Maasdriel Zaltbommel
7 januari 14 januari
21 januari 28 januari
4 februari 11 februari
18 februari 25 februari
3 maart 10 maart
17 maart 24 maart
31 maart 7 april
14 april  21 april
28 april (komt te vervallen) 5 mei (komt te vervallen)
12 mei 19 mei
26 mei 2 juni
9 juni 16 juni
23 juni 30 juni
7 juli 14 juli
21 juli 28 juli
4 augustus 11 augustus
18 augustus 25 augustus
1 september 8 september
15 september 22 september
29 september 6 oktober
13 oktober 20 oktober
27 oktober 3 november
10 november 17 november
24 november  1 december
8 december  15 december
22 december  

Wanneer u een vooroverleg of aanvraag omgevingsvergunning heeft ingediend, zal de behandelaar van uw plan dit agenderen voor een van de vergaderingen. Indien u op het aanvraagformulier heeft aangegeven dat u de behandeling van uw plan wenst bij te wonen wordt u hiervoor uitgenodigd.

Meer informatie

Ga naar onderstaande websites voor meer informatie en brochures over de omgevingsvergunning: