Welstand 

Welstandstoezicht heeft als doel te voorkomen dat bouwwerken de openbare ruimte ontsieren. Bij iedere aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt beoordeeld of het betreffende bouwwerk in strijd is met 'redelijke eisen van welstand'. In dat kader is een welstandsnota (PDF, 13.0 MB) vastgesteld waarin de regels zijn opgenomen waaraan de uitstraling van een bouwwerk dient te voldoen. Voor bepaalde delen van de gemeente geldt een beeldkwaliteitsplan dat onderdeel is van de welstandsnota. Het welstandstoezicht wordt in de gemeente uitgevoerd door het Gelders Genootschap. In de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit geven zij een onafhankelijk advies aan het college op basis van de vastgestelde welstandsnota of het beeldkwaliteitsplan.

De commissievergadering vindt eenmaal per maand plaats in het gebouw van de Omgevingsdienst Rivierenland aan de Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3 te Tiel.

Daarnaast zijn er maandelijks twee vergaderingen waarin onder mandaat een advies wordt gegeven. Dat betekent dat de rayonarchitect namens de Commissie plannen beoordeelt. 

Vergaderingen 2019

Vergader data
Maasdriel Zaltbommel
8 januari

22 januari

5 februari

19 februari

5 maart

19 maart

2 april

16 april

30 april VERVALT

14 mei

28 mei

11 juni

25 juni

9 juli

23 juli 

6 augustus

20 augustus

3 september

17 september

1 oktober

15 oktober

29 oktober

12 november

26 november

10 december
15 januari

29 januari

12 februari

26 februari

12 maart

26 maart

9 april

23 april

7 mei

21 mei

4 juni

18 juni

2 juli

16 juli VERVALT

30 juli VERVALT 

13 augustus

27 augustus

10 september

24 september

8 oktober

22 oktober

5 november

19 november

3 december

17 december

Wanneer u een vooroverleg of aanvraag omgevingsvergunning heeft ingediend, zal de behandelaar van uw plan dit agenderen voor een van de vergaderingen. Indien u op het aanvraagformulier heeft aangegeven dat u de behandeling van uw plan wenst bij te wonen wordt u hiervoor uitgenodigd.

Meer informatie

Ga naar onderstaande websites voor meer informatie en brochures over de omgevingsvergunning: