Uitweg

Als u een uitweg van uw perceel naar de openbare weg wilt maken of veranderen, moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen.

Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen via het Omgevingsloket. De gemeente heeft beleidsregels opgesteld die worden gehanteerd bij het beoordelen van aanvragen. 

Kijk ook eens op: