Slopen

Een pand of woning of een gedeelte ervan mag u niet zomaar slopen. Soms moet u dit melden en soms moet u een vergunning aanvragen. U kunt dit controleren met de vergunningcheck op het Omgevingsloket.

Voorwaarden voor een melding

  • Meer dan 10 m³ sloopafval
  • Als er asbest verwijderd moet worden
  • Een melding doen kan via het Omgevingsloket

Procedure

U doet de melding minimaal vier weken voor u met het sloopwerk begint.

Monument of beschermd dorpsgezicht?

Dan heeft u een omgevingsvergunning voor slopen nodig.

Meesturen

Bij de sloopmelding voegt u onder andere toe:

  • Een asbestinventarisatierapport door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau, bij gebouwen die voor 1994 zijn gebouwd. Kijk voor meer informatie bij Ascert
  • Een tekening van wat u gaat slopen

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het doen van een melding

Voorwaarden voor een vergunning

U heeft een vergunning nodig wanneer:

  • U een monument of binnen een beschermd dorpsgezicht gaat slopen
  • In het bestemmingsplan een sloopvergunning verplicht is gesteld

Een omgevingsvergunning voor slopen aanvragen kan via het Omgevingsloket

Prijs

De kosten voor een omgevingsvergunning voor slopen wanneer het een monument betreft of een gebouw/bouwwerk dat in een beschermd dorpsgezicht ligt:

Kosten 
Product Prijs 2023 
Aanvraag omgevingsvergunning voor slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen € 120,00
Aanvraag omgevingsvergunning voor herstellen, gebruiken of laten gebruiken waardoor het wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht € 120,00
Aanvraag omgevingsvergunning voor bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht € 217,00

Asbestdaken

Asbest zit in nog veel daken  van oudere woningen en bedrijfspanden. Asbest kan, als het vrijkomt bijvoorbeeld door brand of een verbouwing, ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Daarom is sinds 1993 het gebruik van asbest verboden. Is uw (bedrijfs)pand gebouwd voor 1994? Dan is de kans groot dat er asbest op uw dak ligt. Heeft u een asbestdak? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de verwijdering daarvan. Maar omdat wij als gemeente net als u veel waarde hechten aan een gezonde leefomgeving willen wij u hier graag bij helpen. Op de website van Omgevingsdienst Rivierenland leest u wat u kunt doen.