Omgevingsvergunning

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de overheid de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt hierdoor verschillende vergunningen in één keer regelen. Er is nu nog maar één aanvraag en één procedure.

Wanneer moet ik een Omgevingsvergunning aanvragen?

Bent u van plan iets te bouwen of te slopen? Of wilt u een inrit aanleggen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Met Omgevingsloket kunt u online één aanvraag opstellen voor een omgevingsvergunning, watervergunning en/of melding. Na indiening wordt de aanvraag indien nodig gesplitst. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

Kosten

U betaalt legeskosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag Omgevingsvergunning. De hoogte van de leges wordt onder andere bepaald door de hoogte van de bouwkosten. Dit vindt u terug in de Legesverordening, de bouwtabel is in de legesverordening opgenomen. 

Bouwen mantelzorgruimte

Denkt u eraan bij uw woning een ruimte voor mantelzorg te bouwen? Of wilt u een bestaand bijgebouw verbouwen tot ruimte voor mantelzorg? Er zijn verschillende mogelijkheden. Soms zelfs vergunningvrij. Wilt u meer weten over wat wel en niet mogelijk is? Maakt u dan een (telefonische) afspraak met ons omgevingsloket. Dit doet u via ons algemene telefoonnummer 14 0418. Ook is het omgevingsloket per mail te bereiken via info@maasdriel.nl

Vooroverleg

Twijfelt u over de haalbaarheid van uw vergunningaanvraag dan kunt u ook een vooroverleg indienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier vooroverleg

Aanvragen

Het aanvraagformulier stuurt u met de genoemde bijlagen naar het postadres van de gemeente of per e-mail

Vragen?

Heeft u na het raadplegen van de digitale informatie (zoals bijvoorbeeld de website van ruimtelijkeplannen en het Omgevingsloketonline) nog vragen?
Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum (onderdeel vergunningen) van de gemeente op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur of per e-mail. Kunnen wij uw vraag niet telefonisch of schriftelijk beantwoorden? Dan wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met een vakspecialist in het gemeentehuis te Kerkdriel.

Prijs

De kosten voor het vooroverleg bedragen € 235,75.