Lees pagina voor

Omgevingsvergunning

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de overheid de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt hierdoor verschillende vergunningen in één keer regelen. Er is nu nog maar één aanvraag en één procedure.

Wanneer moet ik een Omgevingsvergunning aanvragen?

Bent u van plan iets te bouwen of te slopen? Of wilt u een inrit aanleggen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website). Met Omgevingsloket kunt u online één aanvraag opstellen voor een omgevingsvergunning, watervergunning en/of melding. Na indiening wordt de aanvraag indien nodig gesplitst. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website).

Kosten

U betaalt legeskosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag Omgevingsvergunning. De hoogte van de leges wordt onder andere bepaald door de hoogte van de bouwkosten. Dit vindt u terug in de Legesverordening (Deze link gaat naar een externe website), de bouwtabel is in de legesverordening opgenomen. 

Bouwen mantelzorgruimte

Denkt u eraan bij uw woning een ruimte voor mantelzorg te bouwen? Of wilt u een bestaand bijgebouw verbouwen tot ruimte voor mantelzorg? Er zijn verschillende mogelijkheden. Soms zelfs vergunningvrij. Wilt u meer weten over wat wel en niet mogelijk is? Maakt u dan een (telefonische) afspraak met ons omgevingsloket. Dit doet u via ons algemene telefoonnummer 14 0418. Ook is het omgevingsloket per mail te bereiken via info@maasdriel.nl

Vooroverleg

Twijfelt u over de haalbaarheid van uw vergunningaanvraag dan kunt u ook een vooroverleg indienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier vooroverleg

Aanvragen

Bereid uw aanvraag Omgevingsvergunning goed voor

Het indienen van een aanvraag Omgevingsvergunning behelst meer dan vaak vooraf wordt verwacht. Wij adviseren u om uw aanvraag goed voor te bereiden en te zorgen dat deze aan de eisen van ontvankelijkheid voldoet.  Dan kunnen wij uw aanvraag goed in behandeling nemen. En dat bespaart u tijd en geld. Want voor de behandeling van uw aanvraag om omgevingsvergunning brengen wij leges in rekening. Ook als u de aanvraag na het indienen daarvan intrekt betaalt u deze leges.

Aanvragen via Omgevingsloket

De aanvraag verloopt via het Omgevingsloket online (Deze link gaat naar een externe website). Om in te kunnen loggen moet u een EHerkenning (Deze link gaat naar een externe website) hebben. Bij het Omgevingsloket kunt u verschillende soorten vergunningen aanvragen. Als het niet om een bouwactiviteit gaat, vraag dan een vergunning voor  gebruik in strijd met het bestemmingsplan aan.

Indieningsvereisten

Vervolgens zorgt u dat u voldoet aan de indieningsvereisten (PDF, 107.6 kB)

Adviesbureau kan u helpen

Voor de aanvraag kunt u een adviesbureau raadplegen dat u helpt bij de aanvraag. Ook kunt u een vrijblijvend informatief gesprek hierover bij de gemeente aanvragen.

Legesbedragen

De legesbedragen staan in de Legesverordening (Deze link gaat naar een externe website)

Het aanvraagformulier stuurt u met de genoemde bijlagen naar het postadres van de gemeente of per e-mail

Vragen?

Heeft u na het raadplegen van de digitale informatie (zoals bijvoorbeeld de website van ruimtelijkeplannen (Deze link gaat naar een externe website) en het Omgevingsloketonline (Deze link gaat naar een externe website)) nog vragen?
Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum (onderdeel vergunningen) van de gemeente op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur of per e-mail. Kunnen wij uw vraag niet telefonisch of schriftelijk beantwoorden? Dan wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met een vakspecialist in het gemeentehuis te Kerkdriel.

Hebt u een vraag voor Omgevingsdienst Rivierenland?

De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) in Tiel verzorgt voor de gemeente Maasdriel o.a.:

Een aanvraag wordt door de verantwoordelijke medewerker/plantoetser van de ODR zo snel mogelijk in behandeling genomen. U krijgt ook van de ODR een reactie op uw aanvraag, niet van de gemeente!
U kunt de ODR bereiken via:

Let op de legeskosten!
Wilt u een vraag stellen aan de ODR? Vraag dan vooraf of er eventueel legeskosten aan uw vraag zijn verbonden. Deze leges kosten worden per kwartier berekend. De actuele legesbedragen vindt u in de Legesverordening (Deze link gaat naar een externe website).

Kosten

De kosten voor het vooroverleg bedragen € 445,00