Monumentencommissie

Deze commissie adviseert het college over de instandhouding van de monumentale waarde van (een gedeelte van) een gebouw of een gebied.

Meestal wordt advies uitgebracht in het kader van een vergunning voor wijziging van het monument. De gemeente kent ruim 200 beschermde monumenten. Op de gemeentelijke monumentenlijst kunt u zien welke monumenten dit zijn.

De gemeente maakt gebruik van de diensten van de monumentencommissie van de gemeente Zaltbommel.
Locatie: Gemeentekantoor Zaltbommel, Hogeweg 11, 5301 LB Zaltbommel.

Er wordt vergaderd van 13.30 tot 16.00 

Vergaderdata
Vergaderdatum  Uiterste inleverdatum
(stukken aanleveren vóór 12.00 uur)
23 januari 2019 16 januari 2019
20 februari 2019 13 februari 2019
27 maart 2019 20 maart 2019
24 april 2019 17 april 2019
22 mei 2019 15 mei 2019
26 juni 2019 19 juni 2019
17 juli 2019 10 juli 2019
21 augustus 2019 14 augustus 2019
25 september 2019 18 september 2019
23 oktober 2019 16 oktober 2019
20 november 2019 13 november 2019
18 december 2019 11 december 2019