Monumentencommissie

Deze commissie adviseert het college over de instandhouding van de monumentale waarde van (een gedeelte van) een gebouw of een gebied.

Meestal wordt advies uitgebracht in het kader van een vergunning voor wijziging van het monument. De gemeente kent ruim 200 beschermde monumenten. Op de gemeentelijke monumentenlijst kunt u zien welke monumenten dit zijn.

De gemeente maakt gebruik van de diensten van de monumentencommissie van de gemeente Zaltbommel.
Locatie: Gemeentekantoor Zaltbommel, Hogeweg 11, 5301 LB Zaltbommel.

Er wordt vergaderd van 13.30 tot 16.00 uur.

2017 

Vergaderdatum  Uiterste inleverdatum
(stukken aanleveren vóór 12.00 uur)
25 januari 2017  18 januari 2017
22 februari 2017 15 februari 2017
29 maart 2017 22 maart 2017
19 april 2017 12 april 2017
24 mei 2017 17 mei 2017
21 juni 2017 14 juni 2017
19 juli 2017 12 juli 2017
16 augustus 2017 9 augustus 2017
27 september 2017 20 september 2017
25 oktober 2017 18 oktober 2017
22 november 2017 15 november 2017
20 december 2017 13 december 2017