Monumentencommissie

Deze commissie adviseert het college over de instandhouding van de monumentale waarde van (een gedeelte van) een gebouw of een gebied.

Meestal wordt advies uitgebracht in het kader van een vergunning voor wijziging van het monument. De gemeente kent ruim 200 beschermde monumenten. Op de gemeentelijke monumentenlijst kunt u zien welke monumenten dit zijn.

De gemeente maakt gebruik van de diensten van de monumentencommissie van de gemeente Zaltbommel.
Locatie: Gemeentekantoor Zaltbommel, Hogeweg 11, 5301 LB Zaltbommel.

Er wordt vergaderd van 13.30 tot 16.00 uur.

2018 in Zaltbommel

Vergaderdata
Vergaderdatum  Uiterste inleverdatum
(stukken aanleveren vóór 12.00 uur)
24 januari 2018 17 januari 2018
21 februari 2018 14 februari 2018
28 maart 2018 21 maart 2018
25 april 2018 18 april 2018
23 mei 2018 16 mei 2018
27 juni 2018 20 juni 2018
18 juli 2018 11 juli 2018
15 augustus 2018 8 augustus 2018
26 september 2018 19 september 2018
24 oktober 2018 17 oktober 2018
21 november 2018 14 november 2018
19 december 2018 12 december 2018