Kerkdriel Noord

Fase 1 ligt aan de westzijde van het plangebied en wordt ook wel de Kersenbuurt genoemd. Fase 2 is het oostelijke deel en komt pas na fase 1 tot ontwikkeling. Bekijk hier de kaart (PDF, 294.2 kB) waarop het gebied is aangeduid.

Fase I Kersenbuurt

In de Kersenbuurt worden allerlei soorten woningen gebouwd. Vanaf 2013 is gestart met de verkoop van kavels en woningen op basis van het op dat moment geldende bestemmingsplan “Kerkdriel Noord”. Omdat dit bestemmingsplan onvoldoende flexibel was om in te kunnen spelen op wijzigende marktomstandigheden, is in het voorjaar van 2014 besloten een nieuw bestemmingsplan voor dit plandeel op te stellen. Inmiddels is dit bestemmingsplan “Kerkdriel Noord herziening 2015, Kersenbuurt” onherroepelijk en daarmee in werking getreden. Bekijk hier de nieuwste versie van het bestemmingsplan en de verkaveling (PDF, 4.7 MB) met toelichting (PDF, 83.9 kB) die als ondergrond voor het nieuwe bestemmingsplan is gebruikt.

Verkoop kavels

Binnen de Kersenbuurt zijn ongeveer 15 (deels welstandsvrije) vrije kavels gepland. Heeft u interesse in een bouwkavel? Download hier (PDF, 9.5 MB) alvast de verkoopbrochure. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente en vragen naar mevrouw L. Heessels. 

Woonkrant

Onlangs heeft de gemeente Maasdriel een Woonkrant uitgegeven. In deze krant komt ook De Kersenbuurt uitgebreid aan bod. Wilt u de krant digitaal lezen? Dat kan hier. Ontvangt u de krant liever per post? Stuur dan een mail met uw naam en adresgegevens naar info@maasdriel.nl o.v.v. 'Nasturen Woonkrant'. Wij sturen u de krant dan z.s.m. toe.

Fase II

Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State heeft de gemeenteraad op 18 april 2013 besloten om voor de tweede fase van het plan (het oostelijke deel van Kerkdriel Noord) een nieuw bestemmingsplan en exploitatieplan in procedure te brengen. Als voorloper hierop is een schetsverkaveling gemaakt. Hiervoor is een inspraakprocedure gevolgd. Het gemeentebestuur is op 1 april 2014 akkoord gegaan met de schetsverkaveling. Bekijk hier de verkaveling van fase II (PDF, 1.1 MB) en de toelichting. (PDF, 62.6 kB)
Deze schetsverkaveling wordt verder uitgewerkt tot een definitieve verkaveling, die als ondergrond dient voor het in procedure te brengen bestemmingsplan.