Structuurvisie en plan-MER gemeente Maasdriel

De structuurvisie is een kaderstellend plan dat duidelijkheid geeft over de plannen en beleidsstukken die voor de gemeente Maasdriel van belang zijn. Het uiteindelijke ruimtelijke beleid van de gemeente Maasdriel wordt de komende jaren ingevuld door het uitvoeren en uitwerken van tientallen projecten. Hierbij gaat het om woningbouw (in alle segmenten en prijscategorieën), ontwikkeling van bedrijventerreinen en concentratiegebieden voor glastuinbouw en paddenstoelenteelt. Ook aan recreatieve initiatieven en landschap- en natuurontwikkeling wordt aandacht besteed.

Structuurvisie inzien

De bestanden staan voor u op  www.ruimtelijkeplannen.nl