Structuurvisie en plan-MER gemeente Maasdriel

De structuurvisie beschrijft de plannen en beleidsstukken die de gemeente belangrijk vindt voor de inrichting van de omgeving. Het uiteindelijke ruimtelijke beleid van de gemeente Maasdriel wordt de komende jaren ingevuld door het uitvoeren en uitwerken van tientallen projecten. Hierbij gaat het om woningbouw (in alle segmenten en prijscategorieën), ontwikkeling van bedrijventerreinen en concentratiegebieden voor glastuinbouw en paddenstoelenteelt. Ook aan recreatieve initiatieven en landschap- en natuurontwikkeling wordt aandacht besteed.

Structuurvisie inzien

De bestanden staan voor u op  www.ruimtelijkeplannen.nl