Procedure aanvraag bestemmingsplanwijziging verandert

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2023. 

Met de komst van deze nieuwe wet verandert de manier waarop wij een aanvraag voor het wijzigen van een bestemmingsplan in behandeling nemen. Tot 1 januari 2022 namen wij aanvragen voor een bestemmingsplanwijziging op basis van de huidige Wet ruimtelijke ordening in behandeling. Vanaf 1 januari 2022 nemen wij aanvragen tot wijziging van het bestemmingsplan onder de oude wetgeving niet meer in behandeling. De aanvrager kan dan wel voorbereidingen treffen, zodat de aanvraag bij het in werking treden van de Omgevingswet al zo veel mogelijk voldoet aan de nieuwe regels.

Meer informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Maasdriel via 14 0418 of info@maasdriel.nl en kijk eens op de pagina omgevingsplan.