Lees pagina voor

Procedure aanvraag bestemmingsplanwijziging verandert

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Dan verandert de manier waarop wij een aanvraag voor het wijzigen van een bestemmingsplan in behandeling nemen.

Aanvragen doen tot 2024

U kunt geen aanvraag voor het wijzigen van een bestemmingsplan meer doen. Tot 1 januari 2023 nemen wij aanvragen tot wijziging van het bestemmingsplan onder de oude wetgeving alleen in behandeling als u hierover vooraf afspraken met de gemeente heeft gemaakt. U kunt hiervoor contact opnemen met team Ruimtelijke Ontwikkeling.

U kunt kiezen voor een procedure onder de aankomende Omgevingswet. U kunt dan alvast voorbereidingen treffen, zodat de aanvraag bij het in werking treden van de Omgevingswet (januari 2024) al zo veel mogelijk voldoet aan de nieuwe regels.

Meer informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Maasdriel via 14 0418 of info@maasdriel.nl en kijk eens op de pagina afwijken of wijzigen van het omgevingsplan.