Lees pagina voor

Planschade

Als de gemeente een bestemmingsplan verandert, bijvoorbeeld door een herziening, wijziging of afwijking, dan kan het zijn dat u hierdoor schade lijdt in de vorm van een waardedaling van uw woning of verlies van inkomen. Deze schade noemen we planschade. In sommige gevallen kunt u een tegemoetkoming in de schade krijgen. Niet alle schade wordt vergoed.

Voorwaarden

Aanvragen tegemoetkoming planschade

Een tegemoetkoming voor planschade kunt u via het aanvraagformulier tegemoetkoming planschade (PDF, 1.3 MB) indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Afhandeling van uw aanvraag

De gemeenteraad heeft de Procedureverordening Planschade (Deze link gaat naar een externe website) voor tegemoetkoming in de planschade vastgesteld. Hierin kunt u vinden hoe de gemeente te werk gaat nadat zij een verzoek heeft ontvangen.

Kijk ook eens op

Kosten

Planschade

Het in behandeling nemen van de aanvraag tegemoetkoming planschade kost € 300,00. Deze kosten ontvangt u terug wanneer uw aanvraag wordt toegekend.

Planschade

Het in behandeling nemen van de aanvraag tegemoetkoming planschade kost € 300,00. Deze kosten ontvangt u terug wanneer uw aanvraag wordt toegekend.