Planschade

Als de gemeente een bestemmingsplan verandert, bijvoorbeeld door een herziening, wijziging of afwijking, dan kan het zijn dat u hierdoor schade lijdt in de vorm van een waardedaling van uw woning of verlies van inkomen. Deze schade noemen we planschade. In sommige gevallen kunt u een tegemoetkoming in de schade krijgen. Niet alle schade wordt vergoed.

Voorwaarden

  • Bij indirecte schade geldt er een eigen risico van minimaal 2%. De wetgever rekent een vermindering van minimaal 2% van de waarde van een onroerend goed of van het inkomen tot het normaal maatschappelijk risico. Dit geldt alleen voor indirecte planschade. Dat is schade die wordt veroorzaakt door een planologische wijziging op een ander perceel dan uw eigendom. Bijvoorbeeld omdat de bestemming op het perceel van uw buren is gewijzigd, waar u hinder van ondervindt.
  • De indieningstermijn is 5 jaar gerekend vanaf het moment dat de oorzaak van de schade, bijvoorbeeld een bestemmingsplan, onherroepelijk (definitief) is geworden. U kunt uw aanvraag voor een tegemoetkoming bij de gemeente indienen vanaf het moment dat de ruimtelijke maatregel onherroepelijk is

Aanvragen tegemoetkoming planschade

Een tegemoetkoming voor planschade kunt u via het aanvraagformulier tegemoetkoming planschade (PDF, 1.3 MB) indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Afhandeling van uw aanvraag

De gemeenteraad heeft de Procedureverordening Planschade voor tegemoetkoming in de planschade vastgesteld. Hierin kunt u vinden hoe de gemeente te werk gaat nadat zij een verzoek heeft ontvangen.

Kijk ook eens op

Prijs

Planschade

Het in behandeling nemen van de aanvraag tegemoetkoming planschade kost € 300,00. Deze kosten ontvangt u terug wanneer uw aanvraag wordt toegekend.

Planschade

Het in behandeling nemen van de aanvraag tegemoetkoming planschade kost € 300,00. Deze kosten ontvangt u terug wanneer uw aanvraag wordt toegekend.