Provinciaal Wijzigingsplan Infrastructuur, landschap en tuinbouw Bommelerwaard Ontwerp

Plangebied:

Het plangebied betreft enkele percelen van het Provinciale Inpassingsplan Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard.

Procedure/status:

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 12 december 2017 het wijzigingsplan Infrastructuur, landschap en tuinbouw Bommelerwaard in ontwerp vastgesteld. Dit plan ligt met ingang van 21 december gedurende 6 weken ter inzage voor zienswijzen.

Inhoud:

Het wijzigingsplan maakt de uitbreiding mogelijk van drie tuinbouwbedrijven: een uitbreidingsplan in Brakel voor fresia’s (ca. 1600 m2), één in Kerkwijk-Oost voor pot- en perkplanten (ca. 1000 m2) en een plan voor de teelt van champignons in Velddriel (ca. 6000 m2).
In het wijzigingsplan is verder de bestemming opgenomen van een rondweg langs het dorp Nieuwaal, twee rotondes in de N322 (ter hoogte van de Startstraat in Gameren en ter hoogte van de Meidijk in Zuilichem) en aansluitingen van de rotondes op de nabijgelegen intensiveringsgebieden Nieuwaal resp. Brakel-Oost. Ook zijn enkele landschapsstroken met de bestemming groen opgenomen in het wijzigingsplan. Hierdoor is op deze plaatsen de realisatie mogelijk van een landschappelijke inpassing van kassen en bedrijfsgebouwen, en is bebouwing van deze stroken niet langer mogelijk.

Inzien:

U kunt het ontwerp-wijzigingsplan inzien op:
www.ruimtelijkeplannen.nl:
 

Download hier de pdf;s