Omgevingsvergunning Rossum 2017, Maasweg 1, (OV0025) - Ontwerp

Link naar www.ruimtelijke plannen

Download hier de pdf's

1. Publicatie (PDF, 461.6 kB)
2. Ontwerp vergunning (PDF, 191.0 kB)
3. Ruimtelijke onderbouwing (PDF, 4.5 MB)
4.a. Ontwerp aanvraagformulier (PDF, 103.0 kB)​
4.b. Ontwerp aanvullende gegevens (PDF, 554.4 kB)
4.c. Ontwerp begeleidend schrijven (PDF, 121.4 kB)
4.d. Ontwerp beschrijving rookgasreiniger (PDF, 80.0 kB)
4.e. Ontwerp constructieve gegevens (PDF, 2.1 MB)
4.f.  Ontwerp fundering en gevel (PDF, 252.8 kB)
4.g. Ontwerp geotechnisch onderzoek (PDF, 921.4 kB)
4.h. Ontwerp situatietekening (PDF, 441.5 kB) 
4.i. Ontwerp tekeningen rookgasreiniger (PDF, 2.2 MB)